תכנית הלימודים לתואר שני
 

החל משנה"ל תשע"ב בחוג לקולנוע קיימות שתי תכניות לימודים לקראת תואר שני:


א. תכנית לימודים עיונית - MA בקולנוע
    במסלול עם תזה  (סה"כ 28 ש"ס)
    במסלול ללא תזה (סה"כ 36 ש"ס)

ב. תכנית לימודים יישומית - MFA בקולנוע וטלויזיה
    מסלול בימוי/הפקה  (סה"כ 50 ש"ס)
    מסלול תסריטאות (סה"כ 50 ש"ס)
.