לימודים  לקראת תואר ראשון - בוגר אוניברסיטה - BA

לאתר התכנית לחץ/י כאן

ראש התכנית: פרופ'  דורית טנאי

 

 

מידע כללי

מטרת הלימודים

לאפשר לתלמידים המעוניינים באמנות לסוגיה - ציור, פיסול, אדריכלות, מוזיקה, תאטרון, קולנוע וטלוויזיה, לרכוש ידע היסטורי ותאורטי על מגמות ויוצרים מרכזיים בארץ ובעולם, ובעיקר לפתח דפוסי חשיבה, שיהוו בסיס לדיון השוואתי בין האמנויות השונות, ובינן לבין התרבות בכללותה.

תנאי קבלה
תלמידים חדשים לתואר ראשון - על סמך הישגיהם בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.
תלמידים בעלי השכלה אקדמית קודמת ובעלי השכלה בתחום האמנויות - בכפוף לנוהלי האוניברסיטה.
פרטים – בחוברת המידע למועמדים של אוניברסיטת תל-אביב.

משך הלימודים
הלימודים בתכנית הרב-תחומית באמנויות נמשכים שלוש שנים (ששה סמסטרים).
תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה היחידתית.
במקרים חריגים אפשר יהיה לקבל ארכה לשנה אחת נוספת לכל היותר.

מסלול הלימודים
הלימודים מתנהלים במסלול דו-חוגי.
מכסת שעות הלימוד לתואר היא - 60 ש"ס.

מבנה הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת משיעורי ליבה והקבצים חוגיים: אמנות התאטרון, תולדות האמנות, קולנוע וטלוויזיה.
התלמידים לומדים את שיעורי הליבה ונוסף על כך בוחרים בשני הקבצים חוגיים מתוך השלושה הנ"ל.

תנאי מעבר משנה לשנה
במעבר משנה א' לשנה ב' נדרש ציון ממוצע 75 לפחות. תלמידים שלא יעמדו בדרישה זו - יופסקו לימודיהם.

"כלים שלובים" שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

לימודי אנגלית
התלמידים חייבים להשלים את חובותיהם באנגלית ולהגיע לרמת "פטור" עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
זהו תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'. תלמידים שלא יעמדו בדרישה זו - יופסקו לימודיהם.
קורסים ברמת "מתקדמים" יינתנו במסגרת הפקולטה לאמנויות.

לימודי עזר בעברית
ראה סעיף "מבחן בעברית" ב"תנאי קבלה" כלל-אוניברסיטאיים.

 ציוני גמר

שיעורים 70%
סמינרים 20%
רפרט 10%

כנס תלמידים חדשים
מדי שנה, לקראת פתיחת שנת הלימודים מקיימת התכנית הרב-תחומית כנס היכרות לתלמידי שנה א'.
מטרת הכנס היא להביא בפני התלמידים את המידע הדרוש להם לקראת לימודיהם, ובעיקר להסביר את תהליך ההרשמה לקורסים. התלמידים יקבלו זימון לכנס באמצעות הדואר.
הנוכחות בכנס חובה.

המשך לימודים לתואר שני
בוגרי התכנית יכולים להמשיך את לימודיהם לתואר שני ושלישי במסגרת התכנית הבינתחומית באמנויות, בחוג לאמנות התאטרון ובחוג לתולדות האמנות, על-פי הדרישות המפורטות בתקנות הלימודים של חוגים אלה.

תכנית לתלמידי אדריכלות לאחר שתי שנות לימוד
תלמידי ביה"ס לאדריכלות אשר סיימו שתי שנות לימוד ועומדים בתנאי הקבלה כמפורט להלן, יוכלו להמשיך בלימודיהם לתואר ראשון בתכנית הרב-תחומית באמנויות במסלול החד חוגי - 120 ש"ס.

תנאי קבלה
שתי שנות לימוד מלאות בביה"ס לאדריכלות בציון משוקלל של 75 לפחות.
מועמד שלא עונה על הדרישה הנ"ל אך הגיע לממוצע משוקלל של 80 לפחות בקורסים העיוניים, תישקל מועמדותו ע"י ועדת הקבלה של התכנית.

משך הלימודים : שנתיים (ארבעה סמסטרים)
במקרי מסויימים אפשר לסיים את הלימודים בפחות משנתיים.

מבנה הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת מארבעה הקבצים:
1. חטיבת שיעורי הליבה בתכנית הרב-תחומית                 30 ש"ס
2. הקבץ אדריכלות                                                       32 ש"ס
3. הקבץ תולדות האמנות                                              30 ש"ס
4. הקבץ קולנוע וטלוויזיה או אמנות התאטרון                    28 ש"ס
סך הכל                                                                      120  ש"ס