מסלול דו-חוגי

סה"כ: 60 ש"ס

 

תלמיד במסלול הדו-חוגי לא יוכל לבחור כחוג שני את החוגים האלה: בפקולטה למדעי הרוח: לימודים כלליים (ב"א כללי: 0662), התכנית ללימודי נשים ומגדר (0608). בביה"ס לחינוך: חינוך (0723). בפקולטה למדעים מדויקים: מדע כללי (0311). בפקולטה לניהול: ניהול (1221), חשבונאות (1211).

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

מבנה תכנית הלימודים
התלמידים ילמדו את שיעורי הליבה, ונוסף על כך יבחרו בשני הקבצים חוגיים.


סמינריונים
בשנה ג' ישתתפו התלמידים בשני סמינריונים: אחד בכל אחד מההקבצים החוגיים ויגישו באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני רפרט. על התלמידים להשאיר בידיהם עותק של העבודה ושל כל חומר נילווה המוגש יחד עם העבודה.
מועדי הגשת עבודות

חלוקת שעות

סוג השיעור שיעורי ליבה חובה הקבץ חוגי 1 הקבץ חוגי 2
 חובה
 20
16
 12
 בחירה
-
 
4
 סמינריון
 
4 (רפרט/עבודה)
4 (רפרט/עבודה)
סה"כ 20 20 20


 תכנית הלימודים

שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית (20 ש"ס)

שנה א' - שיעורי חובה

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

קורס במיתולוגיה:
המיתולוגיה באמנות
או:
מטמורפוסיס במיתולוגיה ובאמנות היוונית והרומית

 100

 שיעור

 2 ש"ס

קורס בנצרות:
מבוא להיסטוריה של ימי הביניים
או:
תולדות הנצרות 1350-2014

 100

 שיעור

 2 ש"ס

 פרקים בתולדות תרבות המערב

 100

שיעור 

 4 ש"ס

 מבוא לשפת המוזיקה

 100

 שיעור

 4 ש"ס

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה

 

 

 

 

סה"כ

 

12 ש"ס

 
 
שנה ב' - שיעורי חובה
 
 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה
 100
 שיעור
 4 ש"ס
אמת וייצוג באמנויות
 100
 שיעור
 2 ש"ס
"כלים שלובים" - שיעורי העשרה
 
 
 
 

סה"כ

 

6 ש"ס

 

שנה ג' - שיעורי חובה 

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 זרמים בביקורת המאה העשרים
 

100

 

שיעור

 

2 ש"ס

 

סה"כ

 

2 ש"ס

 
 

 

הקבצים חוגיים

אמנות התאטרון (20 ש"ס)

 

שנה א' - שיעורי חובה 

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 תולדות התאטרון: יוון ורומא
 

111

 

שיעור

 

2 ש"ס

 תרגיל בתולדות התאטרון: יוון ורומא
 

111

 

תרגיל

 

2 ש"ס

 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס 
111
 שיעור
 2 ש"ס
 קריאת מחזות
111
שיעור 
 2 ש"ס
 תרגיל בקריאת מחזות
111
 תרגיל
 2 ש"ס
 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני
111
 שיעור
 2 ש"ס
 

סה"כ

 

12 ש"ס

 

שנה ב' - שיעורי חובה 
 
 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 
 4 ש"ס מהקורסים האלה: 
 

תולדות התאטרון מהמאה ה-17
ועד איבסן
+
מבוא לתאטרון מודרני

 

111


111

 

שיעור

 

שיעור

 

2 ש"ס

 

2 ש"ס

 או:
 
 

 יסודות בחשיבה חזותית

111 
 

שיעור

 

4 ש"ס

 

סה"כ

 

4 ש"ס

 

שנה ג'

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 סמינריון

 203

 סמינריון

4 ש"ס 

 

סה"כ

 

4 ש"ס

 

תולדות האמנות (20 ש"ס)

 

שנה א' - שיעורי חובה

 

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 שני קורסים משיעורי המבוא האלה (4 ש"ס) 
 

מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית בארץ ישראל

121

שיעור

2 ש"ס

 מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה:מרכז

121 

שיעור 

 2 ש"ס

מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחן 

 121

 שיעור

 2 ש"ס

מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם:אמנות בזמן האלף:רומנסק וגותיקה

 121

שיעור 

2 ש"ס 

הנרטיב הנוצרי באמנות - טקסט ודימוי

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות האסלם: האמנות המוסלמית בתפארתה: דימוי מילה, זהות

121

שיעור

2 ש"ס

מבוא לאמנות האסלם:האמנות המוסלמית בהתגבשותה

121

שיעור

2 ש"ס

מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקית מהרנסנס הגבוה לבארו

 121

 שיעור

 2 ש"ס

מבוא לאמנות הרנסנס:על הציור-אמנות ותאוריה ברנסנס

121

 שיעור

 2 ש"ס

אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוני

121

שיעור

2 ש"ס

 

סה"כ

 

4 ש"ס

 

 שנים ב' - ג'

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן הוראה

 

מס' שעות

 

מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19

 

121

 

שיעור

 

2 ש"ס

מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20
 

121

 

שיעור

 

2 ש"ס

 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית
121 
שיעור 
2 ש"ס 
 מבוא לאמנות עכשווית
121 
שיעור 
 2 ש"ס
 

שיעורי בחירה

 

121

 

שיעור

 

4 ש"ס

 

סמינריון - שנה ג'

 

203

 

סמינריון

 

4 ש"ס

 

סה"כ

 

 

 

16 ש"ס

 

קולנוע וטלוויזיה (20 ש"ס)

 

שנה א' - שעורי חובה

 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 מבוא לתולדות הקולנוע א'
 151
שיעור 
 2 ש"ס
 מבוא לתולדות הקולנוע ב'
 151
 שיעור
 2 ש"ס

4 ש"ס מהקורסים האלה:

 מבוא לתאוריה קולנועית א' +

תרגיל במבוא לתאוריה קולנועית

 

151
151

 

שיעור
תרגיל

 

2 ש"ס
2 ש"ס

או:

מבוא לקולנוע ישראלי +
מבוא ללימודי טלוויזיה

151
151

שיעור
שיעור

2 ש"ס
2 ש"ס

 

סה"כ

 

8 ש"ס

 

שנים ב' ג'
דרישות הקדם בשנים ב' ג':
שיעור - מבוא בתחום
סמינריון - שיעור בתחום 

 
 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן הוראה

 

מס' שעות

4 ש"ס מהקורסים הנותרים שלא נלמדו בשנה א':
 

מבוא לתאוריה קולנועית א' +
תרגיל במבוא לתאוריה קולנועית

 

151
151

 

שיעור
תרגיל

 

2 ש"ס
2 ש"ס

או:
מבוא לקולנוע ישראלי +
מבוא ללימודי טלוויזיה
151
151
שיעור
שיעור
2 ש"ס
2 ש"ס
 

קורסי בחירה

 

151

 

שיעור

 

4 ש"ס

 
סמינריון - שנה ג'
 

203

 

סמינריון

 

4 ש"ס

סה"כ

12 ש"ס