מסלול חד-חוגי

סה"כ 120 ש"ס

 

לתלמידים ממשיכים בלבד - שהחלו לימודיהם לפני תשע"ג
המסלול לא ייפתח בשנת הלימודים תשע"ד

מבנה תכנית הלימודים

התלמידים ילמדו את שיעורי הליבה, ונוסף על כך יבחרו בשלושה הקבצים חוגיים כמפורט בהמשך.

סמינריונים

בשנה ג' ישתתפו התלמידים בשלושה סמינריונים: בלימודי הליבה - סמינריון אחד, בהקבצים החוגיים - שני סמינריונים (סמינריון אחד בכל אחד משני הקבצים חוגיים נבחרים).
התלמידים יגישו עבודה סמינריונית בשניים מהסמינריונים ובשלישי יגישו רפרט.
על התלמידים להשאיר בידיהם עותק של העבודה ושל כל חומר נילווה המוגש יחד עם העבודה.

מועדי הגשת עבודות

 

תכנית הלימודים

שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית (32 ש"ס)

 

 

שנה ב' - שיעורי חובה

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

מבוא לאסתטיקה

100

שיעור

2 ש"ס

אמת וייצוג באמנויות

100

שיעור

2 ש"ס

קורס נוסף מהרשימה הבאה:

מבוא לשפת התאטרון

100

שיעור

2 ש"ס

מבוא לשפת המוזיקה

100

שיעור

2 ש"ס

מבוא לשפת הקולנוע

100

שיעור

2 ש"ס

סה"כ

6 ש"ס

 

שנה ג' - שיעורי חובה

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

זרמים בביקורת המאה העשרים

100
שיעור
2 ש"ס

סמינריון

203
סמינריון
4 ש"ס

סה"כ

6 ש"ס

 

* מי שלומד קורס זה פטור מ- 2 ש"ס בחירה באחד ההקבצים

 

הקבצים חוגיים

אמנות התאטרון (30/28 ש"ס)

 שנה ב'

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

תולדות התאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן

111

שיעור

2 ש"ס

תולדות התאטרון המודרני והפוסטמודרני

111

שיעור

2 ש"ס

קורסי מעבדה / בחירה

111

שיעור

6 ש"ס

סה"כ

10 ש"ס

 

שנה ג'

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

סמינריון (להקבץ עם סמינריון)

203

סמינריון

4 ש"ס

קורסי מעבדה / בחירה

111

שיעור

8/10 ש"ס

סה"כ

10/12 ש"ס

 

תולדות האמנות (30/28 ש"ס)

 שנים ב' ג'

דרישות הקדם בשנים ב' ג':
שיעור - אין דרישות קדם
סמינריון - מבוא או שיעור בתקופה הנדונה

 

שנה ב'
 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

אמנות המאה ה-19

121

שיעור

2 ש"ס

אמנות המאה ה-20

121

שיעור

2 ש"ס

 
אמנות ישראלית מראשיתה ועד קום המדינה
 

121

 

שיעור

 

2 ש"ס

אמנות ישראלית ממלחמת העצמאות ועד ימינו
121 שיעור 2 ש"ס
 

שיעורי בחירה

 

121

 

שיעור

 

6 ש"ס

 

סה"כ

 

14 ש"ס

 

שנה ג'
 
 

שם הקורס

 

מסגרת

 

אופן ההוראה

 

מס' שעות

 

סמינריון

 

203

 

סמינריון

 

4 ש"ס

 

שיעורי בחירה

 

121

 

שיעור

 8/10 ש"ס
 

סה"כ

 

10/12 ש"ס

 

מוזיקולוגיה (30/28 ש"ס)

שנים ב' ג'

תולדות המוזיקה-קלאסיקה, רומנטיקה 131 שיעור 4 ש"ס
יסודות המרקם והצורה ll 131 שיעור 4 ש"ס
קורסי בחירה * 131 שיעור 6/8  ש"ס
סה"כ     28/30 ש"ס

הרישום להקבץ מוזיקולוגיה מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה. לתאום הריאיון יש לפנות למזכירות ביה"ס למוזיקה.

  *שיעורי הבחירה ייקבעו בייעוץ אישי עם ראש התכנית

  

קולנוע וטלוויזיה (30/28 ש"ס)

 שנים ב' ג'

דרישות הקדם בשנים ב'-ג':
שיעור - מבוא בתחום
סמינריון - שיעור בתחום
 

שנה ב'

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

4 ש"ס מהקורסים הנותרים שלא נלמדו בשנה א':

מבוא לתאוריה קולנועית א' +
תרגיל בתאוריה קולנועית

151
151

שיעור
תרגיל

2 ש"ס
2 ש"ס

או:

מבוא לקולנוע ישראלי +
מבוא ללימודי טלוויזיה

151
151

שיעור
שיעור

2 ש"ס
2 ש"ס

שיעורי בחירה

151

שיעור

10 ש"ס

סה"כ

14 ש"ס

 

שנה ג'
 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

סמינריון (להקבץ עם סמינריון)

203

סמינריון

4 ש"ס

שיעורי בחירה

151

שיעור

10/8 ש"ס

סה"כ

12/10 ש"ס