לימודים לתואר בוגר באדריכלות B.Arch
סה"כ: 260 ש"ס לתלמידים שהחלו את לימודיהם לפני תשע"ב
סה"כ : 285 ש"ס לתלמידים שהחלו לימודיהם משנת תשע"ב ואילך
לאתר ביה"ס לחץ/י כאן

 

ראש ביה"ס: ד"ר אדריכל ערן נוימן

יועץ אקדמי של ביה"ס: ד"ר אדריכל אפרת ליברטל

 

מטרת ביה"ס
עיסוקה של האדריכלות הוא עיצוב הסביבה הפיזית של האדם. תפקיד האדריכלות לשרת את האדם על מורכבותו הנפשית והחברתית.
בית-ספר עזריאלי לאדריכלות יעניק ללומדים בו בסיס תרבותי רחב מתוך ראיית הסביבה הפיזית של האדם כראי התרבות של החברה בה היא נוצרת.
בית-הספר יטפח מחשבה עצמאית המבוססת על אחריות חברתית וסביבתית, ידע טכנולוגי, מורשת העבר וראייה ביקורתית של הנעשה בהווה.
בית-הספר יעניק ללומדים בו בסיס מקצועי איתן מתוך ראיית האדריכלות כמעשה אומנות ואמנות כאחד.
בית-הספר ישמר ויטפח צוות הוראה מעולה וישאף לאתר פוטנציאל הוראה בקרב הדור הצעיר.
בית-הספר יחרוט מצוינות מחקרית ומקצועית על דגלו, יכשיר את בוגריו לעמדות מובילות בתחומי האדריכלות המעשית והתיאוריה האדריכלית ובכך, ישאף להיות המוביל בתחומו בארץ.

 

מבנה הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת מחטיבות הלימוד הבאות:
לימודי אדריכלות - סטודיו
לימודי אדריכלות ועיצוב - מעשי
לימודי אדריכלות - עיוני
חטיבת לימודי חובה באמנויות
חטיבת לימודי בחירה באמנויות
חטיבת לימודי חובה במדעי החברה ובמדעי הרוח
חטיבת לימודי בחירה במדעי החברה ובמדעי הרוח
חטיבת לימודי הנדסה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה

מסלול ומשך הלימודים
הלימודים בבית הספר הם במסלול לימודים מורחב (חד-חוגי) ונמשכים חמש שנים (10 סמסטרים).
התלמיד חייב לסיים את כל חובות התואר הראשון תוך חמש שנים.
תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה הפקולטטית. במקרים חריגים אפשר יהיה לקבל לכל היותר ארכה לשנה אחת נוספת. בכל מקרה לא ניתן ללמוד פחות ממחצית תכנית לימודים שנתית.
סך כל השעות לתואר 260 שעות סמסטריאליות לתלמידים שהחלו את לימודיהם לפני תשע"ב ו- 285 שעות לתואר לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ב ואילך.
מילוי מכסת שעות הלימוד לתואר הוא באחריות התלמיד. חובה על התלמיד להתעדכן בשינויים שחלים במערכת השיעורים, כמו ביטול קורס או העברתו משנה לשנה, וללמוד את כל מכסת שעות הלימוד שהוא חייב בה לתואר.

סיורים לימודיים
תכנית הלימודים כוללת כשלושה סיורים לימודיים בשנה, אשר מהווים חלק ממערך לימודי הסטודיו, והשתתפות בהם מהווה חלק מחובת ההשתתפות בלימודי הסטודיו.

פרויקטים מיוחדים
במהלך הלימודים נערכים בבית הספר פרויקטים מיוחדים. תלמיד זכאי במהלך לימודיו להשתתף בלא יותר מפרויקט מיוחד אחד ולקבל פטור של עד 2 ש"ס מלימודי בחירה בגינו. הרישום לפרויקט מיוחד והפטור מלימודי בחירה טעונים אישור של ועדת ההוראה.

קורס בטיחות
בשנה א' חלה חובת השתתפות בקורס בטיחות בהיקף של כ- 10 שעות, שבסיומו תתקיים בחינה מסכמת. תנאי המעבר בקורס הוא ציון "עובר". תלמיד שלא השלים חובותיו בקורס לא יורשה לעבוד בסדנה, ולא יוכל להמשיך את לימודיו בביה"ס. מועדי ההדרכות בבטיחות יפורסמו בהמשך..

שעת התחלה של השיעורים בביה"ס לאדריכלות
בשבוע האחרון של כל סמסטר יבוטלו כל השיעורים בביה"ס לאדריכלות על מנת לאפשר לתלמידים להתרכז בהגשות הפרוייקטים של סוף הסמסטר.
משך זמן השיעורים שיבוטלו יוחזר במהלך הסמסטר ע"י הקדמת שעת ההתחלה של כל השיעורים ב-15 דקות. כל השיעורים יחלו בדיוק בשעה שפורסמה בידיעון (ולא כמקובל 15 דקות לאחר שעת הפרסום בידיעון).