קבלת תעודת גמר מותנית בעמידה בדרישות הבאות:

  1. נוכחות בשיעורים, בסיורים ובסדנאות.
  2. עמידה בדרישות הקורסים השונים: תרגילים, עבודות וכדומה.
  3. כתיבת עבודת גמר בתחום התמחותו של התלמיד. אופי העבודה מחקרי ונושאה נבחר על-ידי התלמיד באישור ראש התכנית  ובהנחיית צוות החונכים.
  4. ביצוע התמחות מעשית במוזיאון, שאורכה 84 שעות (שקול למספר שעות הלימודים בסמסטר).