מטרת הלימודים להקנות ידע מקצועי  ותיאורטי ולהכשיר אוצרים לעבודה במוזיאונים. בד בבד אמורים לימודים אלה לקדם את כישורי האוצר במוזיאון ולפתחם וכן להקנות תשתית מקצועית, עיונית ומעשית לעובד המוזיאון. זאת על-מנת לממש את תפקודו של המוזיאון כמרכז יצירתי בחיי החברה, שבתוכה ולמענה הוא פועל, ולשפרו.

הלימודים ניתנים ליישום במוזיאונים העוסקים בתחומי התרבות והמדע השונים כגון אמנות, ארכיאולוגיה, היסטוריה, יודאיקה, מדעים מדויקים ומדעי-החיים.
מערכת הלימודים מורכבת משיעורים ומתרגילים עיוניים ומעשיים בתחומים הבאים: בניית אוסף, הכנת תערוכה, מינהל וכח אדם, מחקר ויישומו בעבודה המוזיאלית, בעיות עכשוויות של מוזיאונים בארץ ובעולם, אתיקה והיבטים משפטיים. כן סוקרת התכנית את התפתחות המוזיאונים ואדריכלותם בתקופות השונות. תכנית הלימודים שמה דגש על תפישת המוזיאון כאמצעי חינוכי, ועל בעיות מתודולוגיות ודידקטיות של חינוך במוזיאון. התכנית כוללת גם סיורים מודרכים במוזיאונים, שבמהלכם נפגש התלמיד עם אתגריהם והישגיהם של המוזיאונים השונים ברחבי הארץ ומתמודד עמם.
הלימודים נמשכים שנתיים. שלושת הסמסטרים הראשונים כוללים לימודים עיוניים, והם מתקיימים בימי ג' בשעות 10:00-16:00 בגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר. הסמסטר הרביעי מוקדש לעבודה מעשית במוזיאון, המתמקדת בנושא המוצע על-ידי המוזיאון בהתחשב בהעדפותיו של התלמיד. בסוף התקופה מגיש המוזיאון חוות דעת על עבודתו של התלמיד. תלמידים שהינם עובדי מוזיאונים או כאלה העוסקים בפועל במלאכת האוצרות - תישקל האפשרות לפטור אותם מהתמחות זו.