מס' קורס שם הקורס מרצים אופן ההוראה ש"ס
0897.4001.01 אוצרות: בין תיאורטי למעשי-הפרוגרמה ד"ר שוש רותם שו"ת 2
0897.4002.01  האוסף מר חגי שגב שו"ת 2
0897.4003.01  התערוכה גב' דרורית גור-אריה מר איתי שחורי שו"ת 2
0897.4004.01 היסטוריה ואדריכלות של מוזיאונים ד"ר שוש רותם שו"ת 2
0897.4005.01 * חינוך ומוזיאון טרם נקבע שו"ת 1
0897.4006.01 * מינהל וכח אדם גב' מיה הלוי שו"ת 1
0897.4007.01 מוזיאולוגיה: מחקר וכתיבה ד"ר שוש רותם שו"ת 2
0897.4008.01 אוצרות: בין תיאורטי למעשי-התמחויות ד"ר שוש רותם שו"ת 2
0897.4009.01  ימי סיור - שנה א' ד"ר שוש רותם סיור  
0897.4010.01 * עבודה מעשית בשטח   עבודה מעשית  
0897.4011.01 * ימי סיור- שנה ב' ד"ר שוש רותם סיור  
0897.4012.01 *אוצרות: בין תיאורטי למעשי ד"ר שוש רותם שו"ת 2
0897.9999.01 * עבודה מסכמת **ד"ר שוש רותם פרויקט  4

 

*הקורס יינתן בשנה"ל תשע"ה
** בהנחיית צוות חונכים-אוצרים מתחומי האוצרות השונים:
גב' דרורית גור-אריה (אמנות, מדעי הרוח)
גב' מיה הלוי (מדעים)
גב' אירית טל (אמנות)
גב' מאירה יגיד-חיימוביץ (עיצוב ואדריכלות)
מר חגי שגב (אתנוגרפיה ואדריכלות)