התכנית המשולבת למצטיינים במדעי הרוח ובאמנויות

כללי

התכנית מיועדת לקבוצה נבחרת ומצומצמת של תלמידים בעלי עניין בהיבטים מגוונים של הגות ומחקר התרבות, והיא מבטאת את שאיפת האוניברסיטה לקידום מצוינות ולטיפוח מסגרות בין-תחומיות ורב-תחומיות. זוהי תכנית לימודים תלת-שנתית מלאה, המבוססת על היצע רחב ומגוון של קורסים מהדיסציפלינות השונות בשתי פקולטות: הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה לאמנויות. תכנית המצטיינים מעניקה תואר בוגר אוניברסיטה בתכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים (הפקולטה למדעי הרוח) ובתכנית הרב-תחומית באמנויות (הפקולטה לאמנויות).

מבנה הלימודים

הלימודים מורכבים משלוש חטיבות:

א. חטיבת לימודי ליבה:
קורסי מבוא המוצעים בשתי הפקולטות 24 ש"ס
קורסים ייחודיים לתלמידי התכנית 16 ש"ס
ב. חטיבת לימודי מדעי הרוח:
שני הקבצים (20 ש"ס כל אחד)
בתכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים בפקולטה למדעי הרוח
40 ש"ס
ג. חטיבת לימודי אמנויות:
שני הקבצים (20 ש"ס כל אחד)
בתכנית הרב-תחומית באמנויות בפקולטה לאמנויות
40 ש"ס
סה"כ השעות לתואר: 120 ש"ס

 "כלים שלובים" קורסי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

כן משתתפים התלמידים בפעילות תרבותית מגוונת, מחוץ לשעות הנמנות לקראת התואר.

סדר הלימודים

שנה א' - 40 ש"ס:
לימודי ליבה - קורסי מבוא 12 ש"ס
לימודי ליבה - קורסים ייחודיים 4 ש"ס
הקבצים בתכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים במדעי הרוח 12 ש"ס
הקבצים בתכנית הרב-תחומית באמנויות 12 ש"ס
שנה ב' - 40 ש"ס:
לימודי ליבה - קורסי מבוא 12 ש"ס
לימודי ליבה - קורסים ייחודיים 6 ש"ס
המשך הקבצים במדעי הרוח 10/12 ש"ס
המשך הקבצים באמנויות 10/12 ש"ס
שנה ג' - 40 ש"ס:
לימודי ליבה - קורסים ייחודיים 6 ש"ס
השלמת הקבצים במדעי הרוח 16/18 ש"ס
השלמת הקבצים באמנויות 16/18 ש"ס

 


 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' 

ציון ממוצע 85

תנאי קבלה

התכנית פתוחה לנרשמים חדשים שטרם החלו את לימודיהם בפקולטה למדעי הרוח ו/או בפקולטה לאמנויות. הצגת מועמדות לתכנית פתוחה לתלמידים בעלי ציון התאמה (פסיכומטרי משוקלל עם ציון בגרות) 600 ומעלה, שיעברו הליכי מיון נוספים. התכנית אינה מכירה בלימודים קודמים.

חישוב ציון הגמר

קורסים ייחודיים: 10%
קורסי מאגר (מבואות): 20%
ממוצע קורסי ההקבצים בשתי הפקולטות:  49%
ממוצע הרפרטים בשתי הפקולטות: 7%
ממוצע הסמינריונים בשתי הפקולטות: 14%

מלגות
תלמידי התכנית ייהנו ממענקי השתתפות בשכר לימוד.

יעוץ לתכנית המצטיינים: יינתן על-ידי ראש התכנית, ד"ר איריס מילנר, בתיאום מראש
באמצעות דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

אתר התכנית: www.humanart.tau.ac.il