ידיעת השפה האנגלית נדרשת מכל תלמידי האוניברסיטה. הפקולטה מחייבת את תלמידיה להשיג "פטור" באנגלית, או לסיים בהצלחה קורס באנגלית ברמת מתקדמים, עד תחילת שנת הלימודים השנייה. כלל זה חל גם על תלמיד המחליף חוג או מסלול לימודים. לימודיו של תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו - יופסקו.

האוניברסיטה אינה מכירה בתקפות לימודי האנגלית של תלמידים המבקשים לחדש לימודים לאחר הפסקה של חמש שנים ומעלה.

קורסי אנגלית ברמת "מתקדמים" מתקיימים בפקולטה לאמנויות בסמסטר א' או  ב'. 

בפקולטה יפתחו חמש קבוצות ברמת "מתקדמים" במועדים הבאים:

סמסטר א'

קבוצה א'

יום ב'

08:00-10:00

ויום ד'

08:00-10:00

קבוצה ב'

יום א'

08:00-10:00

ויום ג'

08:00-10:00

קבוצה ג'

יום ג'

08:00-10:00

ויום ה'

14:00-16:00

סמסטר ב'

קבוצה א'

יום ב'

16:00-18:00

ויום ה'

14:00-16:00

קבוצה ב'

יום ב'

08:00-10:00

ויום ה'

08:00-10:00

סדרי הרישום:

רמה חתך פסיכומטרי סדרי רישום

 
 טרום בסיסי 1
 טרום בסיסי ב'
 בסיסי 1

 בסיסי 2 (יתקיים בקיץ בלבד)

50-69
70-84
85-94

95-99

 בתאריכים 29-30.9.13
 בבניין ווב חדר 205
 בשעות 09:00-12:00
 ו - 13:00-14:00


התשלום בכרטיס אשראי

 מתקדמים א'

 

 מתקדמים ב'

100-119 

 

120-133

 בתאריכים: 29.9-7.10.13
 בשעות 08:00-22:00
 וב- 8.10.13 עד לשעה 16:00


 באמצעות אתר האינטרנט:
 www.tau.ac.il


 בפונקציה:רישום לקורסים
 בעת הרישום יש להקיש מס' זהות וסיסמה.

 
שפות אחרות - בתאריכים 29.9.13-8.10.13  אתר האינטרנט.
הקורסים כרוכים בתשלום עבור תלמידים שאינם חייבים בשפה זרה נוספת.
 
רישום לאנגלית לתלמידי תארים מתקדמים יתקיים ביחידה בימים א'-ה' בשעות 10:00-12:00 וביום ב' ו- ד' בשעות
13:00-15:00במקביל לימי הייעוץ בחוגים. 
 

רישום מאוחר, שינויים וביטולים לקורסי אנגלית יתקיימו בתאריכים: 13.10.13 עד 24.10.13 בבניין ווב קומה ב' חדר 205 בשעות 09:00-12:00 ו- 14:00-15:00.
ביטולים לקורסי שפות אחרות עד ליום 7.11.13, יש לבטל באמצעות טופס ביטול שנמצא ליד תיבת השירות של היחידה בבניין ווב מול חדר 205.

מידע בעניין הקורסים ניתן לקבל ביחידה לשפות זרות כדלהלן:
משרדי היחידה - בניין ווב, בית הספר לשפות, קומה ב' חדר 202 טל' 6409681/6409465.
טלפון להודעות מטעם היחידה: 6405069  (כניסה דרך שערים:1,2,8).
אתר היחידה www.tau.ac.il/foreigng-languages
קבלת קהל - ימים א'-ה' בוקר שעות 10:00-12:00 אחה"צ ימי ב' ו- ד' בשעות 13:00-15:00