הטיפול במועמדים הוא בידי המשרד לרישום וקבלה שבאגף רישום ומינהל תלמידים של האוניברסיטה ומשרד זה הוא הכתובת לכל פניותיהם (בנושאים כגון: רישום, שינוי חוגים, בחינות כניסה, החלטות ועדת קבלה, שכר לימוד וכו').
פרטים נוספים במבוא הכלל-אוניברסיטאי ובחוברת "מידע למועמדים".
לרשות המועמדים מענה קולי הפועל בכל שעות היממה בטל': 03-6405550.
המידע מצוי גם ברשת האינטרנט בכתובת: http://www.ims.tau.ac.il/md.