0811 החוג לאמנות התאטרון
0810 התכנית הבינתחומית באמנויות
0813 התכנית הבינתחומית באמנויות - מסלול הבעה ויצירה
0821 החוג לתולדות האמנות
0842-5 בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה
0851 החוג לקולנוע וטלוויזיה
0861 התכנית הרב-תחומית באמנויות
0881 בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי
0897 לימודי תעודה במוזיאולוגיה
0608 לימודי נשים ומגדר