מטרת לימודי התעודה במקצועות השונים היא לאפשר לתלמידים מוכשרים, המעוניינים בפיתוח כישוריהם האמנותיים-יצירתיים, להשתלם במקצועות הנ"ל ברמה אקדמית.

תכניות לימוד

  1. לימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה
  2. תעודת אמן