מסגרות הלימוד
לימודי התואר השני הם המשך ללימודי התואר הראשון ומטרתם להעמיק את ידיעותיו של התלמיד ולאפשר לו התמחות מעשית-מקצועית או עיונית-מחקרית בתחום התעניינותו.
לתלמיד המבקש ללמוד לקראת תואר שני בפקולטה לאמנויות, עומדות שתי אפשרויות לבחירת מסלול לימודים כמסגרת עיקרית:
א. לימודים אינטרדיסציפלינריים בתכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות.
ב. לימודים דיסציפלינריים באחד מהחוגים בפקולטה.
 
א. לימודים אינטרדיסציפלינריים באמנויות  
התכנית הבינתחומית באמנויות - M.A
התכנית הבינתחומית באמנויות - הבעה ויצירה - M.A

ב. לימודים דיסציפלינריים באחד מחוגי הפקולטה
במסלול העיוני
תולדות האמנות - M.A
אמנות התאטרון - M.A
ביה"ס למוזיקה - המגמה למוזיקולוגיה - .M.A
אדריכלות - M.Arch
קולנוע - MA

 
במסלול המעשי
ביה"ס למוזיקה - M. Mus
אמנות התאטרון - M.F.A
קולנוע וטלויזיה - M.F.A