הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר מטפלת בכל המסלולים לתואר השלישי בפקולטה לאמנויות.

מסלולי הלימודים לתואר שלישי
בפקולטה לאמנויות ניתן ללמוד לקראת תואר שלישי באחד משני מסלולים:

מסלול רגיל לתואר שלישי
מסלול ישיר לתואר שלישי