משך הלימודים לקראת התואר הראשון בחוגים השונים (מלבד ביה"ס למוזיקה וביה"ס לאדריכלות) הוא 3 שנים (שישה סמסטרים), ומתכונת הלימודים הרגילה היא תכנית לימודים מלאה.

בביה"ס למוזיקה הלימודים נמשכים 4 שנים ובביה"ס לאדריכלות - 5 שנים.

תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת אך ורק באישור ועדת ההוראה  הפקולטטית.  במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ארכה לשנה אחת נוספת לכל היותר. תקופות של הפסקת לימודים של למעלה משנתיים נכללות בפרק הזמן המירבי של לימודים לקראת תואר.

באישור וועדת ההוראה יוכל תלמיד ללמוד לימודים חלקיים בהיקף שלא יקטן מ- 50% מתכנית הלימודים השנתית, אך הוא חייב לסיים את כל חובותיו במסגרת הזמן האמורה לעיל.