משך הלימודים לקראת התואר השני הוא שנתיים, לרבות חובת הגשת עבודת הגמר או בחינת הגמר. תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת אך ורק באישור ועדת ההוראה הפקולטטית. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ארכה לשנה אחת נוספת לכל היותר.

למועמדים לתואר שני אשר אינם יכולים לעמוד במסגרת זמן זה מוצע ללמוד במסלול צבירה (07).
תקופות של הפסקת לימודים נכללות בפרק הזמן המרבי של לימודים לקראת תואר.

כללי
לימודי התואר השני מתחלקים ללימודים עיקריים בחוג, וללימודי עזר והשלמה. כלימודי עזר והשלמה ייחשבו קורסים חיוניים במקצועות הקרובים לשטח התמחותו של התלמיד (פרט ללימודי שפה מודרנית שניה או לימודי שפה עתיקה ועבודת שדה בחוגים הדורשים זאת).