מסלול זה מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון מלא, שנמצאו ראויים לקבלה לתואר שני.
מתקבלים הרוצים להתחיל בלימודיהם, אך אינם יכולים ללמוד תכנית מלאה, יוכלו להצטרף לתקופת ביניים, שלא תעלה על שנתיים, למסלול זה, תוך שמירה על זכאות הקבלה:

  • התלמיד יוכל ללמוד עד 50% מתכנית הלימודים של התואר השני. תלמיד המעוניין לעבור ללימודים סדירים בפרק זמן זה, יגיש בקשה למזכירות החוג.
  • עם המעבר למעמד "מן המניין" ייזקפו לזכותו של התלמיד כל הקורסים בהם השיג ציון חיובי.