תלמיד תואר שני יוכל ללמוד קורסים (שיעורים וסמינריונים) מלימודי התואר הראשון בהיקף של עד 4 ש"ס באישור יועץ החוג.
התלמיד מחויב בקבלת ציון בכל קורס (שיעור או סמינריון), אך אם יכתוב עבודה סמינריונית בסמינריון של התואר הראשון, לא תימנה העבודה במסגרת חובת העבודות הסמינריוניות של לימודי התואר השני.