תואר ראשון

"בוגר אוניברסיטה" (.B.A)
התואר מוענק למסיימים לימודי תואר ראשון במגמה עיונית בפקולטה לאמנויות.

"בוגר אוניברסיטה באדריכלות" (.B.Arch)
התואר מוענק למסיימים לימודי תואר ראשון בביה"ס לאדריכלות.

"בוגר אוניברסיטה באמנויות" (.B.F.A)
התואר מוענק למסיימים לימודי תואר ראשון במגמת הפקה בחוג לקולנוע וטלוויזיה.

"בוגר אוניברסיטה במוזיקה" (.B.Mus)
התואר מוענק לתלמידי ביה"ס למוזיקה המסיימים לימודי התואר הראשון במסלול החד-חוגי.

לימודים לאחר תואר

תנאי קבלה ונוהל "פטורים" - במבוא הכלל אוניברסיטאי.

לימודי תעודה

תעודת גמר מוענקת לתלמידים אשר השלימו את לימודיהם במסלול לימודים לתעודה כמפורט:
מוזיאולוגיה
*
תעודת אמן

* מחזור לימודים נפתח כל שנה שנייה.

תואר שני

"מוסמך אוניברסיטה" (.M.A)
התואר מוענק לבעלי תואר ב"א אשר למדו וסיימו לימודי התואר השני במגמה עיונית, ולמסיימי תואר שני בקומפוזיציה ותיאוריה של המוזיקה - מסלול לתואר שני משותף לביה"ס למוזיקה ולמגמה למוזיקולוגיה.

"מוסמך אוניברסיטה באמנויות" (.M.F.A)

התואר מוענק לבעלי תואר בא"מ או ב"א אשר למדו וסיימו לימודי התואר השני במגמה יישומית.

"מוסמך אוניברסיטה במוזיקה" (.M.Mus)
התואר מוענק לבעלי התואר במ"ס (או ב"א במסלול דו-חוגי, כשאחד מחוגי הלימוד הוא ביה"ס למוזיקה), או תואר מקביל מוכר ע"י ביה"ס למוזיקה, אשר סיימו את חוק לימודיהם והשלימו את כל חובותיהם כמפורט בתכנית הלימודים לתואר שני בביה"ס למוזיקה.

"מוסמך אוניברסיטה באדריכלות" (M.Arch)
התואר מוענק לבעלי תואר.B.Arch אשר למדו וסיימו לימודי תואר שני.

תואר שלישי

"ד"ר לפילוסופיה" (.Ph.D)
התואר מוענק לעומדים בחובות הלימודים לתואר שלישי.
מידע והרשמה ללימודי תואר שלישי אצל זיוה מירון, בנין מכסיקו, חדר 202.