מצטייני רקטור
מדי שנה, לקראת סוף הסמסטר הראשון, בוחר הרקטור את התלמידים המצטיינים בשנת הלימודים החולפת. הרקטור מעניק לתלמידים אלו תעודות הצטיינות בטקס מיוחד.

להלן שמות התלמידים שקבלו תעודות הצטיינות מטעם הרקטור על הישגיהם בשנת הלימודים תשע"ב:
1.יעל קריסטל - קולנוע וטלוויזיה
2. יואב חמדני - התכנית המשולבת למצטיינים
3. ראובן אלקלעי - אדריכלות

מצטייני דקאן
לתלמידים בעלי הישגים ראויים להערכה מוענקות תעודות הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה. התעודות מוענקות על הישגים בלימודים בשנת הלימודים הקודמת. אמות המידה לקבלת תעודות הצטיינות נקבעות מדי שנת לימודים.
להלן שמות התלמידים שקבלו מלגות הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה לאמנויות על הישגיהם בשנה"ל תשע"ב:

החוג לקולנוע וטלויזיה
ירון ברוך, זהר אלמקייס, ליאת בירנבאום, אמיר מיכלוביץ', אורי דובנוב

החוג לתולדות האמנות
ליאור כהן, אלכסנדרה דבורקין

התכנית הרב תחומית באמנויות
ענת מוזס

ביה"ס לאדריכלות
שיר רפאלי, ניצן מור

ביה"ס למוזיקה
רותם וינברג, טל ברגמן

אמנות התאטרון
ירדן רוז'נסקי

תלמיד שקיבל תעודת הערכה מטעם הרקטור או מטעם הדקאן, יצוין הדבר ברשומת הלימודים שלו.