1. על המועמד לעמוד בכל תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים: תעודת בגרות, בחינה פסיכומטרית, עברית, אנגלית (פירוט בחוברת מידע למועמדים לתואר ראשון).

  במקרים חריגים רשאי מועמד חסר תעודת בגרות להגיש בקשה להתקבל ללימודים כ"מועמד לתלמיד". במעמד זה יוכל להתקבל רק מועמד בגיל 30 ומעלה (פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי).
 2. בהחלטות על קבלת מועמדים, תסתמך ועדת הקבלה על אחד או יותר מקריטריונים אלה:
  - ציון הבחינה הפסיכומטרית.
  - ציוני בחינות הבגרות.
  - ציוני המכינה הקדם אקדמית.
  - בחינות כניסה מקצועיות בביה"ס למוזיקה ובביה"ס לאדריכלות - פרטים בחוברת מידע למועמדים לתואר ראשון.
  - הישגים אקדמיים בלימודים קודמים (לפחות שנת לימודים אחת בהיקף שאינו נופל מ-30 ש"ס) באוניברסיטת תל-אביב או במוסד אקדמי מוכר אחר.
  מועמדים שלמדו בעבר באוניברסיטת תל-אביב או במוסד אקדמי מוכר אחר, חייבים לציין את לימודיהם הקודמים בטופס הרשמתם. ועדת הקבלה תדון במועמדותם על-פי הישגיהם בלימודיהם האקדמיים הקודמים, בנוסף לקריטריונים הרגילים.
 3. למועמד שהתקבל ולא נרשם לקורסים בחוג אליו התקבל, לא תישמר זכות הקבלה באופן אוטומטי.
 4. תנאי הקבלה של היחידות בפקולטה לאמנויות מופיעים בעברית ובאנגלית כחלק מאתר הפקולטה באינטרנט.
  בעברית: http://www.tau.ac.il/admissions/documents/hebrew/arts.pdf