1. ללימודי התואר השני באחד מחוגי הלימוד בפקולטה לאמנויות יכול להתקבל מועמד בעל תואר ב.א. בציון "טוב" (80) לפחות בתחום בו הוא מבקש להמשיך את לימודיו.
  2. החוגים רשאים לקבוע תנאי קבלה נוספים.
  3. במקרים חריגים ניתן לקבל ללימודים מועמד אשר ציון הגמר שלו נמוך מ-80, ואשר עמד בשאר תנאי הקבלה של החוג.
  4. במקרים מיוחדים רשאי חוג לקבל מועמד אשר סיים את לימודי התואר הראשון בחוג בו הוא מבקש להמשיך לימודים (בציון 80 לפחות) ואשר טרם השלים את לימודי החוג השני. מועמד כנ"ל יתקבל כתלמיד שלא מן המניין. יהא עליו להשלים את חובותיו לתואר הראשון ולהיות זכאי לתואר במועד שייקבע ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת.
  5. מועמד שהחל את לימודי התואר השני באוניברסיטה מוכרת אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה (כולם או חלקם). בכל מקרה יהא עליו ללמוד באוניברסיטת תל-אביב לפחות מחצית מתכנית הלימודים כדי להשלים לימודי תואר שני עם עבודת גמר, או שני שליש מתכנית הלימודים כדי להשלים לימודי תואר שני ללא עבודת גמר. לימודי שפה זרה אינם נכללים במניין השעות.