ל -15% בעלי ציון הגמר הגבוה ביותר בכל חוג יוענק התואר בהצטיינות.
ל -10% בעלי הציון הגבוה ביותר מתוכם יוענק התואר בהצטיינות יתרה.
חישוב זה יהיה בתוקף:
למסיימי תואר ראשון - החל מטקס הענקת התארים בשנת תשס"ח.
למסיימי תואר שני - החל מטקס הענקת התארים בשנת תשס"ז.
 
ועדת ההוראה הפקולטטית רשאית לשנות בכל שנה את אמות המידה לסיום הלימודים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה.
הזכאות לקבלת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה איננה אוטומטית, אלא טעונה אישור של ועדת ההוראה הפקולטטית, הרשאית להתחשב בגורמים נוספים, כגון מספר כשלונות בקורסים, משך הלימודים וכיוצ"ב.