תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר רשאי לקבל אישור "זכאות לתואר". היוזמה לקבלת אישור זה היא באחריות התלמיד.
תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר יפנה באמצעות אתר "מידע אישי לתלמיד" http://www.ims.tau.ac.il/tal – "בקשה לסיום לימודים".
הבקשה מועברת לבדיקה, אישור וטיפול של מזכירות החוג, מדור שכ"ל, ספריות האוניברסיטה ומזכירות הפקולטה.
תלמיד בתכנית דו-חוגית יקבל את האישור על זכאותו לתואר רק לאחר מילוי חובותיו האקדמיות בשני החוגים.

לתשומת לב: תהליך זה עלול להמשך זמן רב.

זכאות לתואר מותנית באישורים הבאים:

  1. אישור מן היחידה לשכר לימוד על כך שהתלמיד הסדיר את כל תשלומיו לאוניברסיטה.
  2. אישור מן הספרייה על כך שהתלמיד אינו חייב ספרים.
  3. בחוגים היישומיים – אישור על החזרת ציוד החוג במצב תקין.

    אין אפשרות לשפר ציון לאחר הוצאת אישור הזכאות לתואר. באישור הזכאות מפורטות יחידות הלימוד שאותן סיים התלמיד, ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר. כל מידע נוסף על לימודי התלמיד ניתן לראות ב"רשומת הלימודים".

טקס חלוקת התארים מתקיים מדי שנה בחודש מאי או יוני. על מנת להיכלל בין המשתתפים בטקס יש להגיש את הבקשה לאישור "זכאות לתואר" לא יאוחר מסוף חודש פברואר.