בקשות מיוחדות שלא באו על פתרונן במסגרת חוגי הלימוד ניתן להפנות לוועדת ההוראה והקבלה של הפקולטה. את הבקשות יש להגיש על גבי הטופס המתאים.
ניתן להוריד טפסים מאתר הפקולטה בכתובת: טפסים.
את הבקשות יש להעביר בכתב באמצעות מזכירות החוג לזיוה מירון, ע' ראש מינהל לענייני תלמידים של הפקולטה (מכסיקו, חדר 202).