תלמידים במסלולים המעשיים בפקולטה לאמנויות מבוטחים כנגד נכות במסגרת הכשרה מקצועית.
במקרה של פגיעה חס וחלילה, יחושב הפיצוי לתלמיד שאינו עובד בהתאם לשכר המינימום במשק, ולתלמיד שעובד מחוץ לאוניברסיטה בהתאם לשכר המינימום במשק או שכר התלמיד במקום עבודתו, הגבוה מביניהם.