אתרי אינטרנט שעומדים לרשות תלמידי הפקולטה לאמנויות

התלמידים מתבקשים לקרוא היטב את הידיעון ולעקוב באופן שוטף אחר ההודעות בתיבת הדואר האלקטרוני שלהם ועל גבי לוחות המודעות, ולפנות למזכירות בנושאים שאין עליהם מידע בכתב. מומלץ מאד לפנות למזכירות באמצעות הדואר האלקטרוני.


בדיקת קוד לדואר אלקטרוני - http://www.tau.ac.il/newuser/
החלפת סיסמה לדואר אלקטרוני - http://www.tau.ac.il/password
העברת דואר לכתובת אחרת - http://www.tau.ac.il/forward
מערכת שעות של קורסי הפקולטה - http://www2.tau.ac.il/yedion/yedion.html
הודעות על ביטולים ושינויים - http://graddsp.tau.ac.il/msgclist.asp?faculty=8
ידיעוני הפקולטה לאמנויות - http://www.tau.ac.il/arts/yedionim.html
נוהלי האוניברסיטה ומידע כללי - http://www.tau.ac.il/tau-rules
שירותי סטודנטים - http://www.tau.ac.il/services-heb.html
רישום לקורסים בשיטת המכרז - http://www.ims.tau.ac.il/bidding
לוח אירועים של הפקולטה בעברית - http://www.tau.ac.il/arts/projects-faculty/calendar.html
תנאי קבלה ליחידות הלימוד - http://www.tau.ac.il/admissions/documents/hebrew/arts.pdf
אתר ספריית מדעי הרוח ואמנויות - http://www.tau.ac.il/cenlib
אתר ספריית ביה"ס למוזיקה - http://www.tau.ac.il/arts/music_library
אתר ספריית ביה"ס לאדריכלות - http://www.tau.ac.il/arts/architecture1/library
אתר ה-Virtual Tau למידה אקדמית ברשת - http://virtual.tau.ac.il
חיפוש כתובת אלקטרונית של מרצה - http://www.tau.ac.il/dirsearch.html
שירותי מרכז החישובים לסטודנטים - http://www.tau.ac.il/studentservices/cc-heb.html

לקבלת מידע ולפתיחת קוד אלקטרוני יש לפנות אל החונכים במעבדת המחשב, בחדר 118 - בנין מכסיקו ולהביא את הקוד האישי למענה הקולי.