התכנית "כלים שלובים"

מידע על הקורסים המוצעים השנה ומספר הקורסים שעל התלמיד ללמוד נמצא באינטרנט באתר התכנית "כלים שלובים": www.core.tau.ac.il .

 

אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד.

על כן במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב בשנת הלימודים תשע"ג להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים".

"כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים בתחומים שונים. מטרתה להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולעורר עניין וסקרנות בקרב התלמידים תוך חשיפתם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות:
"מזרח" = קורסים מתחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).
"מערב" = קורסים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר קורסים בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים שבחר (חד-חוגי, מורחב, דו-חוגי, משולב).

מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.  

הרישום לקורסי סמסטר א' ייפתח ב 27/8/2013 בשעה 10:00 ויסתיים ב-6/10/2013 בשעה 14:00. הרישום יתבצע באינטרנט באתר "מידע אישי". בפרק זמן זה ניתן יהיה לבצע רישום, ביטול או שינויים בהרשמה.
הרשמה מאוחרת וביטולי קורסים - ניתן להירשם או לבטל רישום לקורס גם בשבועיים הראשונים של סמסטר א' על בסיס מקום פנוי. בתקופה זו הרישום/ ביטול יתבצע באמצעות טופס שיופיע באתר התכנית באינטרנט.

הרישום לקורסי סמסטר ב' יתבצע במהלך החופשה בין סמסטר א' לסמסטר ב'. הודעה על תאריך פתיחת הרישום תימסר במהלך סמסטר א'.

קורסי התכנית "כלים שלובים" הם חלק מחובות התלמיד לסיום התואר, והם יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמיד. חובה על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות הקורס. ציוני הקורסים אינם משתקללים בציון הסופי לתואר.

מידע על הקורסים המוצעים השנה ומספר הקורסים שעל התלמיד ללמוד נמצא באינטרנט באתר התכנית "כלים שלובים": www.core.tau.ac.il .
לאתר "מידע אישי" לרישום לקורסים: לחץ כאן