לימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה" - M.A.
ראש התכנית: ד"ר מדלן שכטר

לאתר התכנית לחץ/י כאן

 

מידע כללי
התכנית הבינתחומית לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באמנויות, מיועדת לכל מי שמעוניין להרחיב ולהעמיק שליטתו במתודולוגיות עכשוויות של מחקר בינתחומי, ולהחילן על נושאים המקיפים אמנויות מספר או תחומי דיון הרלבנטיים ליותר מאמנות אחת. כדי להכשיר את החוקר בכיוון זה, שולבו בתכנית קורסי ליבה ייחודיים. בנוסף, יבחר כל תלמיד, בכפוף למבנה התכנית, מסגרת נושאית או דיסציפלינרית ממוקדת, מתוך מגוון שיעורי המוסמך המוצעים בחוגי הפקולטה, או (במקרים שהדבר נחוץ) מפקולטות אחרות. בדרך זו, מאפשרת התכנית מפגש אקדמי בין מתודולוגיות עדכניות של מחקר בינתחומי (סמיוטי, פנומנולוגי, מגדרי, וגו') להעדפות האישיות ותחומי התעניינות ייחודיים של כל אחד ואחת.
התכנית מספקת מענה לעניין ההולך וגובר בגישות בינתחומיות בהומניסטיקה בכלל, ובחקר האמנויות בפרט. מיפוי הזיקות שבין סוגי מדיה שונים, צורות היצג, פואטיקות, כלי-רטוריקה, וכלל אמצעי הביטוי - מעשיר את פרשנות היצירה היחידה ומציב אותה בהקשר תרבותי רחב. כל אמנות מציעה שפה משלה לתפיסת העולם ותיאורו, או, מוטב, לבריאתו הטקסטואלית בהקשרים אנושיים שונים. העניין האקדמי בשיטות השוואתיות ובמחקר סינטגמטי של מערכות-סמיוטיקה הנו פורה במיוחד כשמדובר במדיום האמנותי, בטקסטים פואטיים, ובשאלות שורשיות של ביטוי, אסתטיקה, אוניברסליות ומופתיות אמנותית. במקביל, מאפשרות השיטות הבינתחומיות סיסטמטיזציה של אספקטים קיומיים בשיח האסתטי, מבחינת הפוליטיזציה שלו, תפקידיו החברתיים, הטיותיו המגדריות, מחויבויותיו המטפיסיות, השפעתו על "האחר" וכד'. לפני הכל, הן מכשירות את העיון הרציני בשאלת הייצוג האמנותי בכללותו, הן מבחינת האדפטיביות של מדיום אחד לאחר, והן מבחינת עצם הופעתה של "המציאות" (או כיליונה) בסגנונות מסורתיים ובני-זמננו. הקשר בין תמונה למילה, בין תמונות לעצמן, בין מכלולי-תרבות לייצוגים אמנותיים, ובין כלל אמצעי הביטוי שבהם מתמקדת הפקולטה (ציור, מוסיקה, תאטרון, קולנוע, צילום) מוצפים לחזית הדיון באמצעות שיטות חדשניות ומתוך עידוד דרכי הסתכלות לא שגרתיות. סביב נושאים אלו צפויים תלמידינו לנסות כוחם בעיון ופרשנות, מחקר וכתיבה מדעית.

תנאי קבלה
ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה" - M.A. בתכנית יתקבלו מועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" - B.A. או "בוגר באמנויות" - B.F.A. (או תואר מקביל) שניתן ע"י אוניברסיטת תל-אביב וכל מוסד אקדמי מוכר, בציון 85 לפחות, ובתנאי שקבלתם אושרה בידי ועדת ההוראה והקבלה של התכנית. ועדת הקבלה רשאית לשקול בחיוב את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.
תלמידי שנה ג' בתואר הראשון רשאים להגיש מועמדותם במהלך שנת הלימודים. מזכירות התכנית תרכז את הבקשות ותעבירן לוועדת ההוראה והקבלה של התכנית.
תלמיד בעל תואר "בוגר אוניברסיטה", שהשכלתו אינה מתחום האמנויות, יתקבל ללימודי השלמה (מלימודי התואר הראשון בפקולטה לאמנויות). לימודים אלו כוללים עד 32 שעות סמסטריאליות (להלן: ש"ס). את חובותיו אלה עליו לסיים בציון ממוצע 80 ומעלה, וציון "עובר" לפחות בכל אחד מן הקורסים.
על התלמיד לסיים את שעות ההשלמה תוך שנה לכל היותר.

שפה זרה
כל תלמיד חייב בידיעת השפה האנגלית ברמת פטור.
תלמיד הלומד במסלול עם עבודת גמר חייב בידיעת שפה זרה נוספת ברמת פטור.