מטרת הלימודים
החוג לאמנות התאטרון מציע תכנית לימודים חדשה שנועדה לפתח אנשי תאטרון כיוצרים עצמאיים. הלימודים לתואר הראשון כוללים קורסים המקנים ידע במחזאות הישראלית והעולמית, בתולדות התאטרון ובמחשבת התאטרון; קורסים המעודדים חשיבה ביקורתית ופותחים בפני הסטודנטים עולמות נרחבים בתחומי אמנות התאטרון והמופע. הלימודים כוללים גם התנסות יצירתית בשיעורי מעבדה בהתאם לתחומי התעניינותם של התלמידים, ובכפוף לייעוץ ולחוות דעת של המורים היישומיים: משחק, תנועה, בדיבור ושירה,ימוי, כתיבה דרמטית, דרמטורגיה, עיצוב לבמאים, תאורה,יצירה תאטרונית עצמאית, תאטרון קהילתי, ועוד.

תכניות לימודים
החוג לאמנות התאטרון מציע שלוש תכניות לימודים לתואר ראשון:

1. תכנית חד-חוגית - תכנית המיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד באופן מעמיק את מגוון היבטי ותחומי אמנות התאטרון. התוכנית מציעה קשת רחבה של נושאים בתחומי הלימודים העיוניים והיצירתיים ובמגוון עשיר של שילובים ביניהם. משך הלימודים - שלוש שנים.
2. תכנית דו-חוגית - תכנית המיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד בחוג נוסף באוניברסיטה לצד לימודיהם בחוג לאמנות התאטרון. היקפה כמחצית משעות הלימוד בתכנית החד-חוגית. משך הלימודים - שלוש שנים.
3. תכנית לתואר ראשון לבוגרי בתי ספר מקצועיים למשחק ולמקצועות התאטרון.

התכנית החד-חוגית
התכנית החד-חוגית משלבת עיון ויצירה. התכנים הנלמדים מהווים תשתית של ידע והתנסות בתחומי התאטרון והמופע השונים, הקורסים היישומיים מהווים מכינה לקראת לימודי התמחות בתחומים היישומיים בתואר השני. הקורסים העיוניים מהווים מנוף לרכישת השכלה כללית הומניסטית וביקורתית, ופותחים בפני הסטודנט ערוצי עניין, מחקר ועשייה בעתיד ומהווים בסיס איתן להמשך לימודים לקראת התואר השני.
במסגרת תכנית הלימודים העיונית מודגשים נושאים, כגון: תולדות התאטרון, מחשבת התאטרון, קריאה פרשנית במחזות, תאטרון יהודי, עברי,ישראלי ופלסטיני, תאטרון אירופי, תאטרון מזרח אסיה, גישות ותיאוריות של דרמה ושל חקר האירוע התאטרוני, היבטים היסטוריים ותרבותיים של תאטרון, תאטרון פמיניסטי, מסורת האוונגרד ותאטרון פוסט-מודרני, תיאוריה ומחקר של תאטרון חינוכי וקהילתי, תאטרון פוליטי, תאטרון ומגדר, תאטרון מחול. תאטרון כחלק משיח-תרבות, וכן תאטרון בזיקה לתרבות פופולארית, לזיכרון תרבותי, לרב-תרבותיות ולפוסט-קולוניאליזם.
במסגרת התכנית היישומית, שיעורי המעבדה הם הבסיס להתפתחות מקצועית-אמנותית ולעשייה יצירתית אישית וקבוצתית, במסגרת התכנית מוצעים שיעורי מעבדה בתחומים הבאים: משחק ואימפרוביזציה, תנועה, דיבור ושירה, יסודות הבימוי האמנותי, היבטים חזותיים של תאטרון, בימוי ודרמטורגיה, כתיבה, תרגום ועיבוד מסיפורת למופע. סגנונות ביצוע, כתיבת ביקורת תאטרון, ניהול הפקה, בימוי במסגרות קהילתיות. חלק משיעורי המעבדה מכוונים ל"שיעורים פתוחים" המאפשרים חשיפה ומזמינים דיאלוג עם קהל.

שיעורי הפקה
בשיעורי ההפקה משתלבים העיון וההתנסות היצירתית במהלך יצירתה של הצגה.  התלמידים בתכנית חייבים להשתתף בשיעור הפקה  אחד בכל שנה. שיעור ההפקה מאפשר לתלמידים לחוות את המעבר המורכב מטקסט או מרעיון למימוש בימתי. במסגרת השיעור, התלמידים לומדים ומתנסים בתחומי היצירה, ההפקה והביצוע. התלמידים מחויבים בעבודה מעשית מעבר לשעות ההפקה ובהתאם לדרישות לוח הזמנים של ההפקה.

התכנית הדו-חוגית
בתכנית הדו-חוגית מציע החוג לאמנות התאטרון מגוון נושאים עשיר מתחומי התיאוריה ומשיעורי המעבדה הנלמדים בתכנית החד-חוגית.

התכנית לבוגרי בתי-ספר מקצועיים למשחק ולמקצועות התאטרון
בוגרי בתי-ספר מקצועיים, המאושרים על ידי אוניברסיטת תל-אביב, יוכלו לפנות לקבלת פטור חלקי ממכסת השעות הכוללת לתואר. לא יינתן פטור על סמך לימודים לא-אקדמיים שנלמדו חמש שנים ויותר ממועד הקבלה.

מבנה הלימודים
א. מבואות וקורסי חובה
ב. תרגילים במבואות וקורסים חובה
ג. סמינריונים
ד. שיעורי מעבדה
ה. שיעורי הפקה

א. מבואות וקורסי חובה
המבואות וקורסי החובה, שהם שיעורי יסוד,  הם שיעורים עיוניים המקנים תשתית ידע לקראת לימודי התמחות בתאטרון. לחלק ממבואות החובה ושיעורי היסוד נילוים תרגילים. המעבר משנה לשנה מותנה בקבלת ציון ממוצע משוקלל של 70 לפחות.
תלמידים שנכשלו או לא השלימו חובותיהם בקורס אחד או יותר, חייבים להירשם שוב לקורס ולעבור אותו בהצלחה. 

ב. סמינריונים
חובה להשתתף בשלושה סמינריונים בשנים ב' ו-ג'. בשנה ב' יש לכתוב רפרט ובשנה ג' יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. בשנה ב' ניתן גם לכתוב סמינר בסמסטר ב', וזאת רק אם נכתב והוגש רפרט בסמינר בסמסטר הראשון. אין ללמוד את שני הסמינריונים האלה אצל אותו מורה.


ג. קורס אישי

ד. "כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאים - חובה

ה. שיעורי מעבדה
שיעורי המעבדה מבוססים על התנסות אישית וקבוצתית עם מורים מקצועיים במשחק, בתנועה, דיבור ושירה, בימוי,הנחייה ובימוי בקהילה, כתיבה, דרמטורגיה, עיצוב לבמאים ותאורה.
החל משנת הלימודים השנייה יילמדו שיעורי המעבדה בהתאם לתחומי התעניינותם של התלמידים ובכפוף לייעוץ ולחוות דעת של המורים היישומיים.

ו. שיעורי הפקה והכשרה מעשית
בהפקות החוג לתאטרון משתלבים הלימודים העיוניים עם התנסות מעשית. במסגרת הפקות התאטרון התלמידים נושאים במגוון תפקידים: משחק, בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, עיצוב במה, ייצור תפאורה, תלבושות ואביזרים ובתפקידי הפקה: מפיק, דרמטורג, עוזר במאי , מנהל הצגה, שיווק ויחסי ציבור, צוות טכני לייצור תפאורה ותלבושות, התקנת תאורה ותפעולה, סדרנות וניהול קופה.
שימו לב: העבודה המעשית בחזרות ובתהליך ההפקה נעשית מעבר לשעות הלימודים. אולם היא מהווה חלק בלתי נפרד משיעור ההפקה ומן הציון הניתן עליו, ולכן הנוכחות וההשתתפות בעבודה המעשית הן חובה. 

להפקות התאטרון

 

פעילויות נוספות:

במסגרת פרויקט התאטרון והתנ"ך מיסודה של קרן הנאמנות ע"ש פרד סימונס (לוס אנג'לס), יתמקד השנה הקורס היישומי "אני במה" בהנחייה ובבימוי פרופ' שמעון לוי, בדמויות מקראיות כמפתחות ביוגרפיה. 

הדרכת בטיחות
כל התלמידים (שנה א' בתכנית החד-חוגית והדו-חוגית ותלמידי תואר שני והשלמות במסלול היישומי לתואר שני ) וכל מי שלא עבר קורס בטיחות, חייבים להשתתף במפגשי הדרכת בטיחות. המפגשים מכוונים בעיקר לתרגילים המעשיים ולהפקות, ונועדו להקנות כללי בטיחות וזהירות בסיסיים בנוגע לחיי אדם ולבריאותו, שימוש נכון בכלי עבודה ושמירת רכוש. ההדרכות יתקיימו ימים ספורים לפני פתיחת שנה"ל. הנוכחות בכל המפגשים - חובה. תנאי המעבר בקורס הוא ציון "עובר" בבחינה. תלמידים שלא יעברו את קורס הבטיחות לא יוכלו להשתתף בהפקות.

סדנת הדרכה בתהליכי הפקה
כל תלמידי שנה א' חייבים להשתתף בסדנה של הדרכה בתהליכי הפקה. הסדנה תתקיים ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים. הנוכחות חובה. השתתפות בסדנה היא תנאי קדם להשתתפות בשיעורי הפקה.

נוכחות בשיעורים
נוכחות התלמידים בכל קורסי החוג והתיצבות בזמן הנקוב לתחילת השיעור הן חובה. למורה יש זכות לא לאפשר לתלמיד שאחר להיכנס לשיעור.
מורה רשאי למנוע מתלמיד שייעדר למעלה משלושה שיעורים בסמסטר מלגשת לבחינה הסופית או מלהגיש את עבודת הסיום, וכן למחוק את שמו מרשימת המשתתפים (התלמיד יוחייב בתשלום בגין קורס זה).

מועדי הגשת עבודות בכתב
התלמידים חייבים בהגשת תרגילים בכתב בקורסים ובסמינרים השונים.

 

השתתפות בהפקות מחוץ לחוג
תלמידים המשתתפים בהפקות תאטרון מחוץ לחוג בכל תפקיד שהוא (כגון:שחקנים, מפיקים, עוזרי במאי, מעצבים, דרמטורגים וכו') חייבים ליידע את ראש החוג ולקבל ממנו אישור.

תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון משוקלל 70 לפחות בכל הקורסים.

  1. ציון גמר
    ציון הגמר ישוקלל מציוני התלמיד במשך כל שנות לימודיו:
    60% ציוני הקורסים
    30% ציוני העבודות הסמינריוניות
    10% ציוני שיעורי הפקה

סיום לימודים
תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים יפנו למזכירות החוג לסגירת התואר.