לימודים לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה - MA
לימודים לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה באמנויות - MFA

מטרת הלימודים
לימודי התאטרון הם שדה עשיר למחקר. מטרת התכנית לפתח חוקרים, מורים ואנשי תאטרון בעלי ידע עיוני ויישומי רחב. תכניות הלימוד מתמקדות במגמות ובגישות עיוניות ויישומיות עכשוויות בתחומי התאטרון והמופע ומכוונות להענקת מיומנויות במחקר, בביקורת, בפרשנות וביכולת מקצועית בתחומי יצירת התאטרון, המופע והתרבות החזותית. התכנית נועדה לספק ללומדים כלים לחשיבה ביקורתית וליצירה כדי לסייע להם להיעשות חוקרי תאטרון ויוצרים הפעילים ומעורבים בסביבתם ותורמים מכישרונם ומניסיונם לתאטרון ולתרבות הישראלית.

הלימודים כוללים הכרות מעמיקה עם תרבויות תאטרון בעולם, מחקר על יוצרים ויצירות, דיון בסוגיות היסטוריות וביקורתיות, דיון בתאטרון  עם דיסציפלינות אחרות - תאטרון ופילוסופיה, תאטרון וסוציולוגיה, תאטרון ומשפט, לימודי תאטרון ומגדר, תאטרון ופוסט-קולוניאליזם, היבטים חזותיים ותרבות וויזואלית, תורת המופע, תאטרון תנועה ותאטרון מחול, תאטרון וזיכרון תרבותי, תאטרון ותיעוד היסטורי, תאטרון ובין-תרבותיות ועוד. לימודי המסלול היישומי כוללים התמחות מעשית בבימוי לתאטרון, בימוי לתאטרון קהילתי, כתיבה דרמטית ודרמטורגיה, ושחקן .

תנאי קבלה
א. דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשון באמנות התאטרון:
סיום לימודי תואר ראשון בחוג לאמנות התאטרון בציון ממוצע 80 לפחות.
ב. דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשון מחוגים אחרים או לבעלי תואר ראשון מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, שאינו זהה לתואר ב.א.:

  1. סיום לימודי תואר ראשון בציון גמר 80 לפחות.
  2. לימודי השלמה (מלימודי התואר הראשון)  את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון 80 לפחות תוך שנה לכל היותר. אם עמד התלמיד במטלות בפרק הזמן שנקבע, תבחן ועדה מטעם החוג את האפשרות להעבירו למעמד "מן המניין" בלימודי התואר השני.
  3. ועדת הקבלה רשאית לשקול קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

משך הלימודים: שנתייםמסלולי הלימודים
ניתן ללמוד לתואר שני בשלושה מסלולים:
המסלול המחקרי: התלמידים ילמדו 32 ש"ס ויסיימו את לימודיהם בכתיבת עבודת-גמר. בסיום לימודיהם יקבלו התלמידים תואר MA. 
המסלול העיוני: התלמידים ילמדו 36 ש"ס ויסיימו את לימודיהם בבחינת-גמר. בסיום לימודיהם יקבלו התלמידים תואר MA.
המסלול היישומי: התלמידים ילמדו 46 ש"ס ויסיימו את לימודיהם בפרויקט גמר יישומי בהתאם לתת מסלול שבחרו, שילווה במבחן עיוני, בסיום לימודיהם יקבלו התלמידים תואר (MFA (Master of Fie Arts.


לימודי חקר הביצוע בתאטרון ובאמנויות המופע
בשנת תשע"ב נפתחה תכנית לימודים חדשנית אליה יכולים להירשם תלמידי התואר השני מכל המסלולים. ייחודה של התכנית הוא בשילוב לימודים עיוניים ויישומיים במעבדות מחקר בתחומי חקר הביצוע של התאטרון ואמנויות המופע.
הרכב הקורסים ייעשה בייעוץ עם מורי החוג ותוך התאמה לתחומי העניין של התלמיד.

מבנה הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת משיעורי חובה(שיעורי ליבה בחוג ושיעורים כלל פקולטטיים) סמינריונים וסמינר מחלקתי (מהתכנית הבין תחומית באמנויות). תכנית הלימודים כוללת גם  קולוקוויום (הדרכה בכתיבת עבודת מחקר אקדמית). לתלמידים הלומדים במסלול היישומי שיעורי התמחות מקצועיים.
הרכב הקורסים ייעשה ביעוץ עם מורי החוג ותוך התאמה לתחומי העניין של התלמיד.

 

מועדי הגשת עבודות

שפה זרה
תלמידי המגמה העיונית במסלול מחקרי עם עבודת-גמר חייבים ללמוד שפה זרה שנייה פרט לאנגלית. השפה תיבחר מתוך השפות הנלמדות באוניברסיטת תל-אביב בהתייעצות עם מנחה עבודת הגמר בהתאם להתמחות התלמיד. על התלמיד להמציא "פטור" מטעם היחידה להוראת השפה שבחר.