המסלול להוראת תולדות האמנות

ראש המסלול: ד"ר נאוה שדה
 

מיועד לבוגרי החוג לתולדות האמנות במסלול החד-חוגי והדו-חוגי המעוניינים להורות בביה"ס העל-יסודי.
יתקבלו בעלי ממוצע 75 ומעלה.
הלימודים מתקיימים בביה"ס לחינוך במשך שנתיים. הם כוללים קורסים בהיקף של 28 שעות והכשרה מעשית בשנה ב'. תלמידים שלמדו במסלול הדו-חוגי, או תלמידים שלא למדו שיעורים בנושאים הנדרשים להוראה בתיכון, יחויבו בהשלמות בתיאום עם מרכז המסלול.
פתיחת המסלול מותנית במספר הנרשמים והמתקבלים.

אחריות מנהלית (וכתובת לבירור פרטים): מזכירות החוג לתכנון לימודים, טל. 6406045. פרטים נוספים בידיעון ביה"ס לחינוך.