לימודים לקראת התואר בוגר אוניברסיטה - BA

(הלימודים בתואר הראשון מתקיימים במתכונת דו-חוגית בלבד)
יועץ: ד"ר ספי הנדלר

 אודות החוג
החוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב הינו אחד החוגים המובילים בתחומו ומהותיקים בארץ. בסגל ההוראה מצויים חוקרים ותיקים בעלי שם בינלאומי לצד צוות צעיר ודינאמי, אשר למד ועבד במוסדות אקדמיים ומכוני מחקר מובילים בארץ ובחו"ל. אלו הופכים את החוג למקום תוסס של פתיחות אינטלקטואלית ודיון עכשווי. מדי שנה מתקיימים בחוג כנסים, סדנאות, וימי עיון המהווים במה לשיח בין חוקרים וסטודנטים מהארץ ומהעולם.

הלימודים בחוג משלבים בין תולדות האמנות, לימודי התרבות החזותית, תיאוריה וביקורת עכשווית. תחומי המחקר כוללים את חקר היצירה האמנותית על כל היבטיה, הקשריה וייחודה, כמו גם את חקר התרבות החזותית ותפקודו של הדימוי כחפץ וסוכן תרבות.

אנו מתגאים בתלמידינו ובוגרינו, אשר השתלבו בתחומי המחקר,ההוראה והחינוך בארץ ובעולם, בתחומי היצירה, העיון, והביקורת לצד תחומים יישומיים כמו סצנת הגלריות והמוזיאונים, התיירות, התקשורת והעיתונות.

הלימודים בחוג
החוג מציע מסלולי לימוד לתואר הראשון, השני והשלישי, ובנוסף מסלול להוראה אמנות. תכנית הלימודים לתואר הראשון כוללת עיון ביקורתי מקיף, רחב יריעה ועכשווי בתחומיה השונים של האמנות החזותית- אדריכלות, ציור, פיסול, איור, אמנויות גרפיות, צילום, עיצוב, ותרבות החפץ- לאורך התקופות ההיסטוריות העיקריות: מן העת העתיקה, ימי הביניים, האיסלם, הרנסנס והבארוק, אמנות מודרנית, ועד אמנות עכשווית, ישראלית וצילום. לצד הגישה ההיסטורית, האסתטית והפילוסופית ללימודי האמנות נלמדת יצירת האמנות מתוך גישות מתודולוגיות עדכניות ובינתחומיות כמו מגדר, פסיכולוגיה, תרבות חזותית, תיאוריה ביקורת ועוד. כמו כן, נחשפים התלמידים לתהליכי היצירה עצמם, תוך דיאלוג עם אמנים מובילים המקיימים בחוג סדנאות אמן. הלימודים בחוג מקנים לתלמידים כלים לניתוח עצמאי וביקורתי של יצירת האמנות, להבנת כלכלת הדימוי ומהותו הפוליטית-חברתית.
החל משנת הלימודים תשע"ד, החוג לתולדות האמנות מציע הקבץ ייחודי בלימודי צילום (עיון ומחקר), מתוך ההכרה במרכזיותו של הדימוי המצולם בתרבות החזותית הגלובלית ובאמנות העכשווית (ראה "שיעורי בחירה" ולינק)

מהלך הלימודים
הלימודים מושתתים על שיעורי ליבה, שיעורי בחירה, סמינר מתודולוגי (פרוסמינר) וסמינר מתקדם. במהלך לימודי התואר הראשון ניתן להשתתף גם בסדנת אמן אחת (2 ש"ס). הלימודים  כוללים גם סיורי חובה להכרת אתרי האמנות ברחבי הארץ וביקורים במוזיאונים, בכפוף לדרישות הקורסים השונים.

בחינות מעבר
על התלמידים לעמוד בבחינת מעבר בכל שיעור או יחידת לימודים אחרת בתום שנת הלימודים או הסמסטר.

ציון גמר
ציון הגמר נקבע לפי שקלול ציוני הבחינות והעבודות שהתלמיד הגיש במהלך הלימודים.
שיעורים ותרגילים         80%
פרוסמינר וסמינר          20%

סיום לימודים
תלמיד שהשתתף בכל השיעורים, עמד בהצלחה בבחינות, מסר את כל העבודות הנדרשות וקיבל בהן ציונים חיוביים, ימלא את הטופס "בקשה לסיום לימודים" במדור "מידע אישי לתלמיד" שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה.

מבנה הלימודים
סה"כ לתואר – 60 ש"ס

 "כלים שלובים" שיעורי העשרה אוניברסיטאיים - חובה  

שיעורי מבוא פנורמיים כרונולוגיים - אמנות על ציר הזמן - שנה א' (סה"כ 4 ש"ס)
שיעורי המבוא הפנורמיים הינם חובה לכל תלמידי החוג בשנה א'. ומטרתם להקנות את מושגי היסוד של תולדות האמנות ואת הידע הכרונולוגי (ההתפתחותי) הכללי של תולדות האמנות למן העת העתיקה ועד ימינו. התכנית כוללת שני שיעורי מבוא פנורמיים, כל אחד בן 2 ש"ס:
א. העת העתיקה: ממצרים העתיקה ועד סוף ימי הביניים (סמסטר א')
ב. העת החדשה: מהרנסנס ועד ימינו (סמסטר ב')
ההוראה בכל אחד משני שיעורי המבוא הפנורמיים תיעשה על ידי מספר מרצים. כך ייחשפו התלמידים כבר בראשית לימודיהם לכל תחומי הלימוד שהחוג מציע, וזאת מפי כל מומחה בתחומו. השיעור הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה (ראו בהמשך תחת "תרגילים").

שיעורי ליבה תמטיים  (סה"כ 24 ש"ס)
שיעורי הליבה מהווים את היסודות העיוניים והתיאורטיים של לימודי תולדות האמנות ואת התשתית לקורסים מתקדמים (שיעורי הבחירה והסמינרים).
מבין 17 שיעורי הליבה המוצעים על התלמיד להשתתף ב-12 שיעורים (24 ש"ס) מתוכם חמישה בשנה א' (10 ש"ס) ושבעה בשנה ב' (14 ש"ס). יש לבחור לפחות בשני שיעורים בכל אחת מחמש התקופות ההיסטוריות קרי: אמנות העת העתיקה, אמנות ימי הביניים, אמנות האסלאם, אמנות הרנסנס, אמנות מודרנית עכשווית (10 שיעורי ליבה בסה"כ) את שני שיעורי הליבה הנוספים להשלמת המכסה ניתן לבחור ללא הגבלה כלשהי.
בתוך מבחר שיעורי הליבה מוצע מידי שנה גם קורס באמנות גלובלית כנושא עצמאי שאינו מסונף למגמות ההיסטוריות. במידה והסטודנט מעוניין ללמוד שיעורי ליבה נוספים מעבר למכסת שעות החובה של שיעור הליבה התמטיים (24 ש"ס), רשאי לבחור בהם במסגרת מכסת שיעורי הבחירה.

 

 תרגילים  (סה"כ  6 ש"ס)
במסגרת זו יוקנו לתלמידים כלי המחקר/הכתיבה האקדמיים של תולדות האמנות, אלו יתורגלו בכתיבת עבודות קצרות.
על התלמידים להשתתף בשנת הלימודים הראשונה בארבעה  תרגילים (6 ש"ס)
א. שפת האמנות: התבוננות ותיאור כתוב של יצירות אמנות ( 2 ש"ס)
ב. יסודות הכתיבה האקדמית (2 ש"ס)
ג. שני תרגילי קריאה מלווים למבואות הפנורמיים: מאחר ומדובר במבואות המקיפים טווח זמן היסטורי רחב ביותר, הם ילוו בשני תרגילים שיתקיימו אחת לשבועיים, כל אחד בן 1 ש"ס ויחד 2 ש"ס. תרגילים אלו יוקדשו לקריאה מלווה של ספרו המחקר ולהעמקה בקבוצות עבודה קטנות יותר של הנושאים שיעלו במסגרת המבוא הפנורמי.

 שיעורי בחירה  (סה"כ  18 ש"ס)
בשיעורי הבחירה יילמדו באופן ממוקד ומעמיק נושאים המבוססים על תחומי המחקר היחודיים לחוג.
במהלך לימודי התואר הראשון יש להשתתף ב-9 שיעורי בחירה (18 ש"ס): שניים בשנה השניה ללימודים ושבעה בשנה השלישית. בסדנת אמן ניתן להשתתף פעם אחת במהלך לימודי התואר במסגרת שיעורי הבחירה.

הקבץ לימודי צילום
בשיעורי הבחירה התווסף, החל משנת הלימודים הנוכחית, מקבץ קורסים חדש בנושא היסטוריה ותיאוריה של הצילום. ניתן לבחור בקורסים אלו כחלק משיעורי הבחירה. כדי להתמקד בלימודי הצילום יש לבחור שיעורי בחירה בנושא בהיקף של 10-12 ש"ס. התכנית זכתה בתחרות קרן מדעי הרוח, יד הנדיב.
לפרטים נוספים ראה:   לימודי צילום

סמינר מתודולוגי (פרוסמינר)
מטרתה של עבודת הפרו"ס היא הכנה לקראת כתיבת עבודת מחקר מתקדמת. הסמינר המתודולוגי  יתמקד בבעיות תיאורטיות ומתודולוגיות של תולדות האמנות.
על התלמיד להשתתף בסמינר מתודולוגי (פרוסמינר) בשנה ב' ולהגיש בו עבודה כתובה. בפרוסמינר חלה חובת נוכחות. 

 סמינרים
סמינר מטרתו כתיבת עבודה מתקדמת. במסגרת זו יידרש התלמיד לסינתזה מקורית של ספרות המחקר.
על התלמיד להשתתף בסמינר בשנה ג'. ולהגיש במסגרתו עבודה כתובה.
התלמיד ימסור למרצה עותק אחד של עבודתו. יש לשמור על העותק מכל עבודה/מטלה שהוגשה לבדיקה. 

מועדי הגשת עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות

 

נוכחות בשיעורים
על התלמיד חלה חובת נוכחות בכל הקורסים. תלמיד שייעדר למעלה מ- 3 פעמים לא יורשה לגשת לבחינה או להגיש עבודה בסיום הקורס.