לימודים לקראת "תעודת אמן"

 משך הלימודים ל"תעודת אמן" הוא שנתיים. במשך תקופת הלימודים על התלמיד להשתתף בשיעורים, בסדנאות ובפעילויות מוזיקליות הנוגעות לתחום התמחותו. 

תנאי קבלה
ללימודים לקראת "תעודת אמן" יתקבלו תלמידים אשר סיימו בהצלחה את לימודיהם לתואר "בוגר במוזיקה" (B.Mus.) בציון גמר משוקלל של "טוב" (80) לפחות ו"טוב מאוד" (90) במקצוע הראשי. מועמדים שנרשמים לתעודת אמן לאחר הפסקה של שנה לפחות מסיום לימודיהם לתואר ראשון, חייבים בבחינת כניסה, אלא אם כן יוחלט אחרת.

תלמידים ממוסדות אחרים בעלי תואר "בוגר במוזיקה" (B.Mus.) יידרשו לעמוד בבחינות כניסה ולהציג את הישגיהם בתחום התמחותם.

בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A.) יהיו חייבים בבחינות כניסה ובמידת הצורך בהשלמות שייקבעו ע"י ועדת ההוראה. 

דרישות סיום
בתום הלימודים על התלמיד להופיע בשני רסיטלים באורך מלא. בשני הרסיטלים תבוצענה שתי תוכניות שונות.תלמידים לקראת תעודת אמן בכלי תזמורתי חייבים להשתתף בכל החזרות והקונצרטים של תזמורות ביה"ס.תלמידים מחו"ל לקראת תעודת אמן אינם חייבים בלימודי עברית ברמת "פטור".
במגמה הווקאלית – במקרים מיוחדים יידרשו התלמידים להיבחן בתום השנה הראשונה ללימודיהם, בהתאם הנחיות המגמה והתקנון. 

לרשימת קורסי בחירה בלימודי תואר שני


תוכנית הלימודים

כלי תזמורת

נושא הקורס מס' שעות
שיעור אישי 4 ש"ס
תזמורת 24 ש"ס
מוזיקה קאמרית 4 ש"ס
שיעורי בחירה 12 ש"ס
סה"כ 44 ש"ס

 

פסנתר/עוגב

נושא הקורס מס' שעות
שיעורי אישי 4 ש"ס
בימת ביצוע 4 ש"ס
מוזיקה קאמרית 4 ש"ס
שיעורי בחירה 20 ש"ס
סה"כ 32 ש"ס

 

מוזיקה קאמרית וליווי

נושא הקורס מס' שעות
שיעור אישי בליווי או במוזיקה קאמרית 4 ש"ס
ליווי 4 ש"ס
שיעורי בחירה 16 ש"ס
סה"כ 24 ש"ס

 


 חובה ללוות בכיתות השונות - 12 ש"ס

 

זמרה

נושא הקורס מס' שעות
שיעור אישי 4 ש"ס
קורפטיציה 4 ש"ס
אנסמבל אופרה 8 ש"ס
שיעורי בחירה 20 ש"ס
סה"כ 36 ש"ס

 

שקלול ציון הגמר

80% נגינה
20% ציוני קורסים