המגמות המעשיות:

א. 0842 – המגמה לביצוע מוזיקלי (כלי תזמורת וכלי-מקלדת, ביצוע קולי ואנסמבל אופרה)

ב. 0843 – המגמה לקומפוזיציה וניצוח

המגמה העיונית:

0845 – המגמה ללימודי מוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין