מרכז לימודי ההכשרה: מר ראובן הקר

 

מטרת התכנית
לאפשר למועמדים בעלי תואר ראשון, ללא ידע או ניסיון בתחום הבימוי וההפקה, לרכוש יסודות של הפקה קולנועית כדי ליצור סרט שיוגש לוועדת הקבלה של לימודי התואר השני בחוג לקולנוע וטלוויזיה (M.F.A) בשנה שלאחר מכן. כמו כן, יסיימו תלמידי שנת ההכשרה את חובת לימודי ההשלמה ויהיו פטורים מהם בשנה הראשונה ללימודי ה- MFA. במקרים מיוחדים ועל בסיס מקום פנוי תאפשר ועדת הקבלה למועמדים שעדיין אינם בעלי תואר ראשון להתקבל לתכנית. תלמידים אלה לא יוכלו להיות מועמדים לתואר שני MFA בטרם השלימו את לימודי התואר הראשון.
התכנית מורכבת משיעורים ייחודיים לקבוצה זו בצילום, עריכה, הקלטה, משחק, בימוי ותסריטאות, ובנוסף, שיעורי מבוא עיוניים. המתקבלים ללימודי ההכשרה יהנו ממשאבי החוג, בכלל זה ציוד להפקה, שימוש בארכיון הסרטים ושותפות בהפקות של תלמידי החוג.
שנת ההכשרה אינה תנאי לקבלה לתואר שני וההשתתפות בה אינה מחייבת את האוניברסיטה לקבל את התלמיד ללימודי התואר השני. בוגרי התכנית יהיו חייבים לעמוד בתנאי הקבלה לתואר שני כמפורט בחוברת ההרשמה של אוניברסיטת תל-אביב.
שנת ההכשרה הינה תכנית חיצונית של החוג לקולנוע וטלוויזיה. הקבלה לתכנית זו תהיה במעמד מיוחד.

תכנית לימודים
סה"כ: 35 ש"ס

 

שיעורים עיוניים - 12 ש"ס
שיעורים מעשיים -23 ש"ס

סדנאות מקצועיות - חובה (אינה נכללת במניין השעות)
כשבוע לפני פתיחת שנה"ל יתקיים שבוע הדרכה אינטנסיבי שיכלול: קורס בטיחות, בטיחות בחשמל, סדנה לשימוש בציוד וסדנה למקצועות הסט. בסופן תתקיים בחינה מסכמת. תנאי מעבר בקורס הוא ציון 60 לפחות.
ההשתתפות בסדנאות הנ"ל הינה חובה.
סטודנטים שלא יעברו בהצלחה את הסדנאות במקצועיות לא יורשו לקבל ציוד ממחסן החוג לקו"ט.
הסדנאות הנ"ל מהוות דרישת קדם לקורסים המעשיים.