מסלול הבעה ויצירה

תכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" M.A.
(המחזור הבא ייפתח בשנת הלימודים תשע"ד)

כיום, "טיפול ביצירה ובהבעה" (Expressive Art Therapy) הוא שם כולל למקצוע בשירותי הבריאות המגייס תהליכי יצירה והבעה באמנויות במטרה לטפל באנשים עם בעיות בריאות כרוניות, בעיקר בתחום בריאות הנפש. האידיאולוגיה המקצועית של טיפול ביצירה ובהבעה מציעה טיפוח כוחות נפשיים אצל המטופל, העצמה של הדימוי העצמי שלו, וחיזוק כושר ההסתגלות וגמישות דפוסי ההגנה שלו.
מקצוע הטיפול ביצירה ובהבעה, הנרכש בתכניות לימודים ייעודיות ומקצועיות (לימודי תעודה בדרך-כלל), מבוסס על שילוב בין תחום האמנות (ככלל וכמאגר של פרקטיקות של האמנויות) לתחום הפסיכולוגיה והפסיכותרפיה, והוא כולל פרקטיקות אחדות: טיפול באמצעות אמנות חזותית, טיפול בתנועה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות מוסיקה וביבליותרפיה.
התכנית התגבשה בעקבות צורך גובר והולך בתואר השני בתחום, מצד מטפלים ביצירה ובהבעה, הפועלים בקרב מטופלים בקהילה, בבתי-חולים ובמוסדות שיקום.
התכנית הינה תכנית לקראת תואר שני (MA), במסלול ללא עבודת גמר, בהבעה וביצירה באמנויות, במסגרת התכנית הבין-תחומית באמנויות בפקולטה לאמנויות.
תכנית זו איננה מעניקה תעודת מטפל, אלא מעשירה ומקדמת את בעלי תעודת המטפל (ואת הלומדים בלימודי תעודה לטיפול ביצירה ובהבעה) למדרגת "מוסמך אוניברסיטה" (MA).