למועמדים

Image
מגדל בבל של דוד שריר
הטיפול במועמדים הוא בידי המשרד לרישום וקבלה שבאגף רישום ומינהל תלמידים של האוניברסיטה ומשרד זה הוא הכתובת לכל פניותיהם (בנושאים כגון: רישום, שינוי חוגים, בחינות כניסה, החלטות ועדת קבלה, שכר לימוד וכו'). פרטים נוספים במבוא הכלל-אוניברסיטאי ובחוברת "מידע למועמדים". לרשות המועמדים מענה קולי הפועל בכל שעות היממה בטל' 6428555 - 03.

 

 

 

 

תנאי קבלה לפקולטה  

מדור רישום וקבלה

תנאי קבלה לאוניברסיטה

טופס הרשמה לביה"ס למוזיקה - ראה טופס מס' 27 בחוברת רישום וקבלה


 
© 2017 הפקולטה לאמנויות