ראשי חוגים ויחידות
prof. shulamith leb-aladgem.jpg
פרופ' שולי לב אלמגם
ראש החוג לאמנות התאטרון
מכסיקו 103
levaladg@post.tau.ac.il
 dorman2.jpg
פרופ' זאב דורמן
ראש ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
ביה"ס למוזיקה 38
zdorman@post.tau.ac.il
   
ירון בלוך
ראש החוג לקולנוע  וטלוויזיה
מכסיקו 116

yaronb@post.tau.ac.il
דר' אסף פינקוס
ראש החוג לתולדות האמנות
מכסיקו 113
pinkusas@post.tau.ac.il
 
פרופ' דורית טנאי
ראש התכנית הרב-תחומית באמנויות
מכסיקו 107
tanay@post.tau.ac.il
 
ד"ר שוש רותם
ראש
תוכנית לימודים במוזיאולוגיה (לימודי תעודה)
הגלריה
museology@tauex.tau.ac.il
 
 
ד"ר ערן נוימן, אדר'
ראש
ביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי
בה בוטון
eneuman@tauex.tau.ac.il
 
ד"ר מדלן שכטר
ראש התכנית הבינתחומית באמנויות
מכסיקו 204

schechtm@post.tau.ac.il
 
© 2017 הפקולטה לאמנויות