שעות קבלה
שעות הקבלה של ראשי החוגים, יועצי החוגים והמורים מתפרסמות על לוחות המודעות.


בניין
חדר מס' טל'
שעות הקבלה
 
דקאן הפקולטה
מכסיקו
204 03-6408412
בתאום עם המזכירה
 
ראש מינהל הפקולטה
מכסיקו
203 03-6408673
בתאום עם המזכירה
 
ע. ראש מינהל לענייני תלמידים
מכסיקו
202 03-6409006
בתאום עם המזכירה
 
מזכירות תלמידים
מכסיקו
202 03-6409006
ימים א',ב',ג',ה'  
יום ד'         
09:30-12:30
12:00-15:00
עיון בחינות
מכסיקו
 202    ימים א' - ה'
 09:00-13:00
בית הספר לאדריכלות
דה בוטון
  03-6405556
ימים א',ב',ה'  
יום ד'      
09:30-12:30
12:00-15:00
החוג לאמנות התאטרון
מכסיקו
105 03-6408612
ימים א', ד
יום ב'
יום ג'      

10:00-13:00

9:00-12:00
11:00-14:00

התכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות/הבעה ויצירה
 מכסיקו  107  03-6407230  ימים א', ב', ג', ה'
יום ד'-אין קבלת קהל
09:30-12:30

החוג לתולדות האמנות
מכסיקו
112 03-6409481
ימים א',ב',ג'    
יום ד'            
10:00-13:00
12:00-15:00
ביה"ס למוזיקה
ביה"ס למוזיקה
37 03-6408415
ימים א',ב',ה'    
יום ד'              
09:30-12:30
 12:00-15:00
החוג לקולנוע וטלוויזיה
מכסיקו
116

תואר ראשון
03-6408403
תואר שני עיוני
03-6409483
תיור שני מעשי
03-6405288

 
 
ימים א',ג', ה'     
יום ד'
 
 יום ב'


   

09:30-12:30

12:00-15:00


אין קבלת קהל

התכנית הרב-תחומית באמנויות
מכסיקו
108 03-6409004
ימים א' –ג'         
יום ד'             
9:30-12:30
12:00-15:00
לימודי תעודה במוזיאולוגיה
בניין הגלריה
  03-6408860
בתאום עם המזכירה
 
 העשרה אישית באמנויות מכסיקו

 205 ב'

03-6409487
03-6405400

ימים א', ב', ד', ה'

 9:00-13:30

 
© 2017 הפקולטה לאמנויות