קרנות מחקר - נובמבר 2011

נובמבר 2011

 

קרנות מחקר:

1. מענקי מחקר מטעם מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום - בתצריף .

2. הרשות השניה - מענקי מחקר ומלגות למחקרים בתחום התקשורת - בתצריף .

3. קרן רוטשילד קיסריה: קול קורא להצעות מחקר אודות הברון רוטשילד ומורשתו החברתית - בתצריף .

4. קרן רוטשילד קיסריה: קול קורא להצעות מחקר בתחום מדידה והערכה של תוצאות פרוייקטים והשפעה חברתית - בתצריף .

5. Robert L. Platzman Memorial Fellowships at The University of Chicago -

      מענק נסיעה למחקר באוספי הספריה.

http://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/about/fellowships2012-2013.html                                 

6. The Columbia University Libraries -

מענק נסיעה למחקר באוספי הספריה.

http://library.columbia.edu/indiv/spcol/research_awards.html

 

כנסים:

1.  Beyond Representation: Photography, Humans & Computers, May 24-25, 2012,

     Centre for Media & Culture Research, London South Bank University in association with the  journal Philosophy of Photograph

http://beyondrepresentation.wordpress.com/

2. CINESONIKA 2: The Second International Conference & Festival of Sound Design
Feb. 17th - 19th, 2012, Simon Fraser University, Vancouver, British Columbia
http://www.cinesonika.com/pg.php?s=conference

3.    Genres in Transit: Re-thinking Genre in Contemporary Cinemas, 20-21 April, 2012,

Trinity College Dublin

http://genresintransit.com/

4.    Monsters: Subject, Object, Abject, April 12-13, 2012, The Manchester Museum,

Manchester, United Kingdom

http://www.hic-dragones.co.uk/#/call-for-papers/4554510962

5.    Sociology of the Arts - Artistic Practices, 7th Conference of the Research Network Sociology of the Arts, 5-8 September 2012, Vienna, Austria

בתצריף .

6.    Visions of Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction, 15-17 July 2012,
Mansfield College, Oxford

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/visions-of-humanity/call-for-papers/

7.      Material Cultures in the Space Between, 1914-1945, Brown University, June 14-16, 2012

http://www.spacebetweensociety.org/SBSConference.html

8.      Still Architecture: Photography, Vision and Cultural Transmission, May 3-5, 2012
University of Cambridge Department of Architecture Centenary Event

http://www.crassh.cam.ac.uk/events/1707/

9.      Thinking Colors: Perception, Translation and Representation, University of Portugal, Lisbon, March 29-31, 2012

http://thinkingcolors.blogspot.com/

10.  Visualising- Electronic Visualization and the Arts, British Computer Society, London,

10-12 July, 2012

http://www.eva-london.org

11.  CONTEMP ART '12, 11-14 April, 2012, Istanbul.

http://www.contempartconference.org/

12.   Aesthetics in the 21st Century, University of Basel, September 13-15, 2012

http://aesthetics.englsem.unibas.ch/conference/

 

 
© 2017 הפקולטה לאמנויות