כתבה על שלוש בוגרות מהחוג לקוט- אתר הפקולטה הדפס דואל
כתבה על שלוש בוגרות מהחוג לקוט- אתר הפקולטה
 
© 2017 הפקולטה לאמנויות