ברכות לחברי סגל הפקולטה אשר מופיעים ברשימת ה-100 מורים מצטיינים בתשע"ג הדפס דואל


סגל בכיר:

ד"ר אסף פינקוס- החוג לתולדות האמנות

ד"ר ספי הנדלר-  החוג לתולדות האמנות

ד"ר אורי בנימין רום- בית הספר למוזיקה

פרופ' איתן גרין- החוג לקולנוע וטלוויזיה

ד"ר אפרת בלומנפלד- ליברטל- בית הספר לאדריכלות

ד"ר אסתר גרבינר- בית הספר לאדריכלות

ד"ר רועי קוזלובסקי- בית הספר לאדריכלות


סגל זוטר:

גב' חמוטל גור- החוג לאמנות התאטרון

מר אריאל אבישר- החוג לקולנוע וטלוויזיה

מר ניר פרבר- החוג לקולנוע וטלוויזיה
 
© 2017 הפקולטה לאמנויות