תכניות מיוחדות
 arts-units-museum.jpg    0897
   לימודי תעודה במוזיאולוגיה
 arts-units_cello.jpg    0840    תעודת אומן  ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 arts-units_play.jpg    0813    הבעה ויצירה באמנויות
 arts-units_film-fest.gif    0853    לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה

 

 

 
© 2017 הפקולטה לאמנויות