טפסים כלליים

הרחבותנוסף בתאריך

הצג לפי : שם | תאריך | הורדות [ עליה ]
החל מה-22.09.08, לפי החלטת יו"ר ועדת הוראה, יש לפנות מהיום בבקשות למועדים מיוחדים רק באמצעות טופס זה

תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר רשאי לקבל אישור "זכאות לתואר". היוזמה לקבלת אישור זה היא באחריות התלמיד. תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר יפנה באמצעות אתר "מידע אישי לתלמיד"

תלמידים פעילים: נא לפנות בקשה באמצעות אתר האינטרנט "מידע אישי לתלמידים " , "שירותים שונים בתשלום".

תלמידים לא פעילים: נא לפנות למזכירת התלמידים הכללית בטלפון 03-640-9006.

מיועד להגשת כל סוגי עבודות.
© 2017 הפקולטה לאמנויות