טכסים ואירועים
דברי פתיחה של פרופ' תומר לב בטקס הענקת תעודות הבוגרים והמוסמכים של הפקולטה לאמנויות - יוני 2010