משרות אקדמיות פנויות

החוג לאמנות התאטרון

החוג לתולדות האמנות
ביה"ס למוזיקה