לתשומת לבך, יש לפתוח חלון חדש. הדפסה

נוכחות בשיעורים
ככלל, חלה חובת נוכחות בכל השיעורים. מורה רשאי למנוע מתלמיד, שייעדר למעלה משלושה שיעורים בסמסטר, מלגשת לבחינה הסופית או מלהגיש את עבודת הסיום.