רישום לקורסים
לתלמידי הפקולטה לאמנויות, למעט תלמידי שנה א' בביה"ס לאדריכלות ותלמידי ביה"ס למוזיקה, יתקיים הרישום לקורסים בשיטת המכרז (בידינג). תלמידי ביה"ס למוזיקה יירשמו בשיטת המכרז לקורסי העשרה בלבד.

מקצה ראשון: מ-29.8.13 בשעה  11:00 ועד 2.9.13 בשעה 9:30.

מקצה שני: מ-3.10.13 בשעה 11:30 ועד 7.10.13 בשעה 9:30.

שינויים ניתן יהיה לבצע מ-20.10.13  ועד 23.10.13 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה

לתשומת לבכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג החל ממועד פרסום תוצאות המקצה הראשון ועד למועד תחילת המקצה השני. ביטול קורסים במועד זה מזכה בתוספת נקודות.
ניתן יהיה לצפות בתוצאות המכרז (BIDDING), עם פרסומן, באתר בו נרשמתם לקורסים (לחץ כאן).


שינויים:
 שינויים ניתן יהיה לבצע מ-20.10.13  ועד 23.10.13 במזכירויות החוגים בשעות הקבלה.

לידיעתכם, ניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת הבידינג במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר.

רישום לתלמידים מפקולטות אחרות:
הרישום יתקיים ביום א'  13.10.13 בין השעות 9:00-12:30, במזכירות תלמידים כללית, בנין מכסיקו חדר 202.
התלמידים מתבקשים להצטייד מראש בטופס רישום מתאים  שפרטיו ימולאו  במזכירות החוג/הפקולטה שלהם.

 

להלן מועדי מקצה השינויים לרישום לקורסי סמסטר ב (על בסיס מקום פנוי)

תלמידי הפקולטה לאמנויות – 26-23.2.14  (במזכירויות החוגים בשעות הקבלה)
תלמידים מפקולטות אחרות – 27.2.14 ( בין השעות 8:30 – 12:30 במזכירות תלמידים כללית חדר 202)
תלמידים חדשים - 13-9.2.14 (במזכירויות החוגים בשעות הקבלה)

מעבדת המחשבים בחדר 118 בבניין מכסיקו תעמוד לרשות הנרשמים בימי הרישום (ימי עבודה בלבד) עפ"י שעות הפעילות של המעבדה.